Input your search keywords and press Enter.

POVIJESNA PRESUDA: Park Đivović vraća se građanima

Grad Dubrovnik preuzima suvlasništvo nad parkom Đivović. Naime, Općinski sud u Dubrovniku presudio je danas u korist Grada utvrdivši da je suvlasnik nekretnina označenih kao čest. zem.1767/1, 2449/1 i 17718/1, z.ul. 1945, sve k.o. Dubrovnik, a koje u naravi čine Park Đivović.

Sud u presudi navodi da je tuženik ADRIATIK RAZVOJ d.o.o. u isključivom posjedu predmetnih nekretnina te odbija otvoriti predmetni park za javnost i na taj ga način učiniti dostupnim svim građanima i posjetiteljima Dubrovnika, iako je predmetni park u suvlasništvu Grada Dubrovnika.

Protiv ove presude stranke mogu uložili žalbu u roku od 15 dana.

Navedena presuda novi je doprinos zaštiti javnog prostora i potvrda opravdanih dugogodišnjih nastojanja Grada Dubrovnika da se građanima osigura nesmetano korištenje javnih površina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)