Input your search keywords and press Enter.

Postupak javne nabave projekta Modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika

 

nastavljen nakon što je Državna komisija odbacila i drugu žalbu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbacila je žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelja Elektrokovina Plus, izjavljenu 5. rujna u otvorenom postupku postupku javne nabave Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika. Postupak javne nabave uredno je nastavljen, a otvaranje ponuda predviđeno je za utorak, 13. rujna u 9 sati.

DKOM je Rješenjem donesenim 8. rujna odbacio predmetnu žalbu kao neurednu čime je ponovno potvrđena ispravnost postupka javne nabave koju Grad Dubrovnik kao naručitelj provodi u ovom predmetu. Podsjetimo, DKOM je 23. kolovoza 2022. odbacio prvu podnesenu žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelja TEP d.o.o., a ista je također odbačena kao neuredna, odnosno kao nepravodobna i neutemeljena.

Projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete obuhvaća 3739 zastarjelih rasvjetnih tijela na širem gradskom području. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.