Input your search keywords and press Enter.

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OBD predstavila jedinstven način rada na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu

Zaposlenici Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih zahvaljuju Turističkoj zajednici grada Dubrovnika koja je prihod s ovogodišnjeg humanitarnog Torta partija usmjerila za prikupljanje didaktičke opreme Poliklinike. S prikupljenih 11.515,00 kn bit će opremljen dio psihologijske ambulante, na čemu se od srca zahvaljujemo svim sugrađanima i predstavnicima medija koji su sudjelovali na ovogodišnjem Torta partiju.
Zaposlenici Poliklinike nažalost nisu mogli biti na samom događaju budući da smo upravo u to vrijeme sudjelovali na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice” u sklopu koje smo održali samostalni simpozij na kojem je predstavljen rad Poliklinike koja je jedinstven primjer rada unutar zdravstvenog sustava u bolnicama sekundarne razine.

 

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih obilježila je 8 mjeseci rada sudjelovanjem na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Mozak i um: promicanje dobrobitipojedinca i zajednice“ Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju pod nazivom „Multidisciplinarni pristup u ranoj intervenciji Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik“ predstavljen je rad psihologa, logopeda i fonetičara, te edukacijskih rehabilitatora i radnih terapeuta unutar multidisciplinarnog tima Poliklinike. U radu simpozija kao diskutant je sudjelovao i ravnatelj Opće bolnice Dubrovniku doc.prim.dr.sc. Marijo Bekić, a u brojnim predavanjima sudjelovali su: voditelj Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OBD psihijatar Davor Grilec, dr.med. subspecijalist socijalne psihijatrije, savjetnica Poliklinike Silva Capurso, doktorandica ERF-a iz područja poremećaja u ponašanju djece, psihologinja Maja Hatvalić Capurso, logopedinja Iva Maria Demarin Hrnkaš i redukacijska rehabilitatorica Marina Vučković Matić.

 

Na simpoziju je predstavljen rad unutar multidisciplinarnog tima Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladihšto je jedinstven primjer rada u hrvatskom zdravstvenom sustavu kada je riječ o bolnicama sekundarne zdravstvene zaštite. Naime, donedavno su roditelji djece s teškoćama zbog potrebe dijagnostike i/ili terapijskih postupaka, bili prisiljeni ići u veća urbana središta. Neke usluge mogle su se dobiti u kliničkim bolničkim centrima, dio njih bio je osiguran kroz sustav socijalne skrbi, a neke su usluge roditelji bili prisiljeni plaćati. U Općoj bolnici Dubrovnik s djecom s teškoćama niz godina rade fizijatri, pedijatri, neuropedijatar i dječji psihijatar, kao i psiholozi i logopedi. Međutim, nije postojao multidisciplinarni pristup radu, niti sveobuhvatan pristup ranoj intervenciji djece s teškoćama.

 

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik počela je s radom nakon dvije godine priprema. Zahvaljujući brojnim donatorima od kojih treba posebno izdvojiti grad Dubrovnik i Zakladu blaga djela, za rad Poliklinike prenamijenjene su dvije prostorije sveučilišnog dijela bolnice, za što je uloženo milijun kuna, dok je s dodatnih oko 600 tisuća kuna plaćeno uređenje senzorne sobe, neurofeedback aparat i dio poptrebne didaktičke opreme. Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih počela je s radom u travnju 2019. godine. U njoj su najprije počeli raditi od ranije zaposlena logopedinja, te dvije novozaposlene psihologinje. Ubrzo su zaposlene i radna terapeutkinja koja je ujedno i fizioterapeut te edukacijska rehabilitatorica i fonetičarka. Do svibnja ove godine okupljen je multidisicplinarni tim, voditelj Poliklinike je psihijatar Davor Grilec, dr.med., a savjetnica u Poliklinici Silva Capurso, doktorandica ERF-a iz područja poremećaja u ponašanju djece.

 

U izdvojenom bolničkom prostoru namijenjenom isključivo za potrebe djece s teškoćama, roditelji i djeca mogu dobiti sve potrebne usluge. Prostor se nalazi unutar Opće bolnice Dubrovnik, ali ima i poseban ulaz koji preporučujemo za roditelje i djecu kako djeca pri samom dolasku ne bi bila traumatizirana s obzirom da je dio njih već ranije boravio dulje vremenske periode u bolnici i zapamtili su glavni ulaz u bolnicu i bolničke hodnike, bijele kute i samu atmosferu bolnice.

 

Poliklinika na jednom mjestu okuplja stručnjake različitih profila s ciljem provođenja dijagnostičkih i terapijskih postupaka te rehabilitacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju. Dio zaposlenih djelatnica već je završio brojne edukacije – psihologinja je ujedno i kognitivno bihevioralni psihoterapeut, a završila je i opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, kao i sve potrebne psihologijske edukacije potrebne za dijagnostiku djece s teškoćama, radna terapeutkinja je završila edukaciju za senzornog integratora, a zajedno s fonetičarkom educirana je i za rad na neurofeedbacku.

Do sada je u Poliklinici za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih obrađeno više od 300 djece. Dio njih u tretmanu se zadržava više mjeseci, kod različitih stručnjaka, kako bismo uspjeli ostvariti što bolji napredak djeteta.

 

Uspostavljena je i intersektorska suradnja s različitim institucijama. Vrlo uspješno surađujemo sa školskom medicinom, kao i Centrom za socijalnu skrb i školama i te nam institucije šalju djecu na obradu, dijagnostičke postupke ili terapiju. Djeca vrtićke dobi dolaze po preporuci pedijatra iz primarne zdravstvene zaštite, vrlo često na inicijativu dječjih vrtića koji prepoznaju razvojna odstupanja kod djece.

S obzirom da smo Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, radimo i sa starijom djecom, odnosno adolescentima. Uspostavili smo i suradnju s RIT – Američkom visokom školom za management i tehnologiju koji nam upućuju studente koji imaju teškoća zbog pritiska za vrijeme ispita ili separacijskih problema.

 

Od drugih institucija u Hrvatskoj usko surađujemo s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba gdje su naše psihologije išle na stručnu edukaciju, a prof.dr. Gordana Buljan Flander tijekom boravka u Dubrovnika obavlja i stručnu superviziju djelatnica. Radimo i na međunarodnim projektima od kojih ističemo sudjelovanje u projektu Regionalnog centra UNICEF-a za Jugoistočnu Europu „Glas za svako dijete“.

 

 

Silva Capurso
Savjetnica za multidisciplinarnu, intersektorsku i međunarodnu suradnju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *