Input your search keywords and press Enter.

Podrška srđevaca “Respect the city” inicijativi

Ljubo Nikolić, gradski vijećnik Liste birača Srđ je Grad izrazio je podršku inicijativi „Respect the City“ i ukazao na prijedloge izmjena rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu predložene od strane srđevaca, a koje bi konkretno i konstruktivo doprinijele pokrenutoj inicijativi.

Nikolić je napomenuo da bismo većinu postojećih problema mogli pretvoriti u prednosti razvojem specifičnih rješenja i modela koje bismo mogli ponuditi i drugim gradovima Mediterana i šire, a koji se suočavaju sa sličnim izazovima prvenstvneno uzrokovanim  turističkim pritiskom. KLGB Srđ je Grad je u nekoliko navrata bivšoj, a već u dva navrata i aktualnoj gradskoj upravi dostavila prijedloge projekata koji adresiraju problemska područja koncepta “Respect the City”.Uz formalnu podršku gradonačelnikovim nastojanjima, Nikolić je ponudio i konkretan osobni angažman, kao i angažman kolega s liste Srđ je Grad koji su u inicijalnim projedlozima predloženih projekata sudjelovali. Prijedlog obuhvaća niz projekata koji bi bitno doprinijeli kontroliranju procesa, reduciranju gužvi, planiranju i stvaranju kvalitetnije ponude i ugodnijeg života stanovnika Grada. Riječ je o dispečerskom centru na Pilama i sustavu upravljanja dolascima posjetitelja. Predložen je i detaljno razrađeni prijedlog projekta Unplugged festivala za zimski periodu te daljnja razrad ai iskorištavanje znatno širih potencijala Dubrovnik Carda. U sklopu prijedloga sadržane su i prevažne teme odlaganja otpada na području grada Dubrovnika, kao i financiranje HGSS-a.Srđevci su tražili i uvršavanje sredstava za provedbu kotarskih izbora, jer Gradski kotarevi i mjesni odbori ne funkcioniraju čime se otežava provedba svakodnevnih poslova održavanja komunalne infrastrukture koji su u nadležnosti ovih jedinica lokalne uprave, ali i smanjuje inkluzija građana u procese odlučivanja. Srđevci su u prijedlog dopune rebalansa uvrstili i već pripremljene i razrađene projekte Zavoda za obnovu Dubrovnika, a koji se odnose na obnovu Doma za starije i nemoćne Domus Christi, valobrana Kaše, Ulice Ispod Mira u Pustijerni te prevažnu obnovu povijesne kanalizacije. Srđevci upozoravaju i kako je proces izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom u fazi stagnacije. Nedodijeljena proračunska sredstva onemogućavaju nastavak izrade Plana upravljanja. Predložen je i projekt mjerenja broja posjetitelja kao važan sadržaj u izradi Plana. Već ranije predlaganim projektima pridružen je i nanoviji prijedlog uređenja parka na„Biskupiji“ u Svetom Jakovu koji bi postao novi javni prostor i svojevrsna alternativa„izgubljenom“ parku Đivović. U KLGB Srđ je Grad svjesni smo činjenice kako se u ovoj proračunskoj godini svi navedeni projekti ne mogu provesti, no ukoliko ih gradska uprava smatra poželjnima, primjereno je veću ovoj godini započeti process planiranja za sljedeću proračunsku godinu, te već sada otvoriti proračunske pozicije na kojima će se izabrani projekti pratiti.Izrada rebalansa proračuna predstavlja svojevrsni test uvažava li nova gradska uprava načela izrade proračuna koja uključuju sve dionike, uz konsenzualni način donošenja odluka koji pretpostavlja dijalog i uvažavaje različitih mišljenja te kritiku kao konstruktivni element pregovaranja, što srđevci zagovaraju od pojave na političkoj sceni.Cjeloviti prijedlog KLGB Srđ je grad za Izmjene proračuna Grada Dubrovnika pogeldajte na stranici http://www.srd-je-grad.hr/srd-je-grad-prijedlozi-projekata-proracun-grada-dubrovnika-za-2017/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *