Input your search keywords and press Enter.

POČETAK PROJEKTA “4M”

“Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ (4M) naziv je projekta koji je počeo u srpnju 2015.god. U suradnji s Udrugom Sunce iz Splita, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, ekološka udruga Green Home iz Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, partneri su na projektu čiji je glavni cilj zaštita podmorja.

Udruga Sunce će, kao koordinator projekta, sljedeće dvije godine surađivati s Javnom ustanovom te crnogorskim partnerima, ekološkom udrugom Green Home i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG).

Opći cilj projekta je poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa i vrste od interesa za europsku zajednicu u prekograničnom području.

Specifični ciljevi su:
 Povećati kapacitete i poboljšati međusektorsku suradnju u identifikaciji, monitoringu i upravljanju morskim staništima i vrstama;
 Povećati kapacitete za prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i statusu morskih staništa i vrsta;
 Povećati svijest glavnih korisnika Jadranskog mora kako bi se smanjio njihov utjecaj na morski okoliš.

Glavne aktivnosti projekta uključuju:
 Seminar o identifikaciji i upravljanju morskom ekološkom mrežom;
 Trening – planiranje upravljanja;
 Izrada mjera/plana upravljanja za morsku ekološku mrežu;
 Jačanje kapaciteta za kartiranje podmorja i monitoring;
 Kartiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 područjima i uspostava monitoringa livada morske cvjetnice Ps osidonije;
 Kampanja za podizanje svijesti među nautičarima u prekograničnom području HR/CG vezano za zaštitu podmorja;
 Program edukacije u svrhu podizanja razine svijesti kod lokalnih prekograničnih zajednica, posebno djece školske i predškolske dobi.
Predviđeni rezultati:
 Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja;
 Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije;
 Mjere/plan upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) razvijene kroz konzultacijski proces i njihovo predstavljanje relevantnim institucijama;
 Karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG);
 Izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja;
 Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš;
 Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.

Projekt se financira u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 333.253,39 eura, a EU financira projekt s 283.265,39 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Nikolina Đangradović, mag.nov.
viša stručna suradnica za promicanje zaštićenih dijelova prirode

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *