Input your search keywords and press Enter.

Pet zlatomisnika Dubrovačke biskupije

U subotu, 1. srpnja, u župnoj crkvi sv. Nikole u Čilipima u 10 sati pet svećenika Dubrovačke biskupije proslavit će zlatni jubilej svog
svećeništva: don Josip Barišić, mons. Stanko Lasić, don Frano Markić, don Jerko Suton i don Grgo Tomić. Misno slavlje predvodit će dubrovački biskup mons. Mate Uzinić.

Na slavlju će sudjelovati njihova subraća svećenici, redovnici, rodbina i prijatelji, te vjernici kojima su kroz proteklih pedeset godina služili naviještajući im Krista i njegovu bezgraničnu ljubav te ih podupirući u njihovom vjerničkom životu.

„’Idu danci kao sanci, a godišta kao ništa’“, narodna je mudrost zapisana u pozivu na zahvalno misno slavlje petorice ovogodišnjih zlatomisnika Dubrovačke biskupije koje će u župnoj crkvi sv. Nikole u Čilipima predvoditi u subotu, 1. srpnja u 10 sati dubrovački biskup mons. Mate Uzinić.

S njim će slaviti jubilarci don Josip Barišić, mons. Stanko Lasić, don Frano Markić, don Jerko Suton i don Grgo Tomić. Na slavlju će sudjelovati njihova subraća svećenici, redovnici, rodbina i prijatelji, te vjernici kojima su kroz proteklih pedeset godina služili naviještajući im Krista i njegovu bezgraničnu ljubav te ih podupirući u njihovom vjerničkom životu.

Čestitamo slavljenicima i donosimo njihove kratke životopise:

mons. Stanko Lasić
Mons. dr. Stanko Lasić rođen je u Jarama kod Širokog Brijega 1942. godine. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, gimnaziju na Širokom Brijegu do 1957. godine, a potom u Dubrovačkom sjemeništu do 1961. Teologiju je studirao u Zadru i Splitu. Za svećenika je zaređen 9. lipnja 1967. u Splitu.
Prvu službu mons. Lasić započeo je u kolovozu 1968. u Dubrovniku, kao bilježnik u Biskupskom ordinarijatu i biskupov tajnik. Kroz to vrijeme brinuo je i za župu Osojnik. U ožujku 1971. postao je župnik u Smokvici i na toj službi proveo je gotovo dvadeset godina. Jedno vrijeme upravljao je i župom Čara. Uz pastoralni rad u župama Smokvica i Čara studirao je moralnu teologiju na Papinskoj akademiji Alfonsiana u Rimu gdje je 1984. doktorirao. Na Korčuli je ostao do listopada 1990. godine, a u studenom 1990. godine imenovan je katedralnim župnikom i tu službu vrši i danas. Uz službu na župi bio je i asistent na katedri moralne teologije u Splitskoj bogosloviji, te predavač na teološkim institutima u Splitu, Mostaru i Dubrovniku. Od 2004. do 2010. godine vršio je dužnost dekana Dubrovačkog dekanata. Bio je pročelnik Vijeća za obitelj, duhovnik dubrovačke podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, vjeroučitelj u dubrovačkoj gimnaziji. Od 2014. godine uz katedralnu župu upravlja i župom sv. Andrija-Pile, kanonik je Stolnog kaptola od njegovog obnavljanja 2016. godine. Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić u veljači 2017. godine imenovao ga je generalnim vikarom Dubrovačke biskupije.
Sve vrijeme svog župnikovanja rado organizira brojne događaje duhovnog i kulturnog karaktera, te vodi hodočasnike u različita svetišta.

don Grgo Tomić
Don Grgo Tomić je rođen 1938. godine u Trusini /Podhum, Vrhbosanska nadbiskupija. Pučku školu završio je u Seonici/Konjic, gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu, a teologiju je studirao u Zadru i Splitu. Za svećenika je zaređen u Splitu 29. lipnja 1967. godine.
Tijekom pastoralne godine studija don Grgo je ispomagao u više župa Splitske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Nakon završetka studija imenovan je kapelanom u župi sv. Mihajla u Lapadu, zatim je vršio službe župnika u Osojniku, Liscu, a skrbio je i za župu Smokovljani. U veljači 1978. vratio se u Lapad na mjesto župnika u župi sv. Mihovila i tu je ostao 26 godina. Za to vrijeme vodio je i izgradnju novu lapadske crkve. U rujnu 2004. preuzeo je dušobrižništvo u župi sv. Ilara u Mlinima gdje je ostao do 2014. godine kada je umirovljen. Kanonik je Stolnog kaptola od 2016. godine. Kao umirovljeni svećenik poslužuje u župi na Osojniku koliko mu zdravlje dopušta.
Zanimljivo je da se don Grgo rodio u obitelji u kojoj je bilo 14 djece od kojih je ukupno troje izabralo svećenički poziv. Uz don Grgu svećenici su fra Gabrijel i pokojni fra Alojzije.

don Frano Markić
Don Franjo Miljenko Markić je rođen je 1941. godine u Biogracima/Ljuti Dolac u Hercegovini. Pučku školu pohađao je u rodnom selu, a gimnaziju u Širokom Brijegu (Lištica) i u Dubrovačkom sjemeništu do 1961. godine. Teologiju je studirao u Zadru i Splitu. Za svećenika je zaređen u Splitu 29. lipnja 1967. godine.
Zadnju godinu studija (pastoralni praktikum) Markić je djelovao u župi Radošić u Šibenskoj biskupiji. U kolovozu 1968. imenovan je župnikom u Stravči, zatim župnikom u Ponikvama. Nakon smrti majke, koja ga je pratila kroz njegove svećeničke službe, odlučio je poći u misije. Bio je misionar u Africi, u biskupiji Livingstone u Zambiji (1984.-1990.), nakon čega se vraća u matičnu biskupiju. Po povratku preuzima službu dušobrižnika u župama Smokvica i Čara, zatim u župama Smokovljani i Lisac. Opet odlazi u Zambiju (1998.-2001.), a po povratku preuzima župu Pridvorje. Zatim postaje župnikom na Lopudu, a danas vrši službu župnika u Putnikoviću.
Misijsko djelovanje obilježilo je njegov svećenički život. Danas je biskupijski delegat za misije i još uvijek održava veze s misijskim krajevima i pomaže im. Mnogi ga poznaju po nadimku Aleluja kojeg je dobio pozdravljajući ljude s tim pozdravom.

don Josip Barišić
Don Josip Barišić rođen je u Zagrebu 1943. g. Pučku školu pohađao je u Bugojnu, gimnaziju u Bugojnu i Dubrovniku, a teologiju u Zadru i Splitu. Zaređen je za svećenika u Splitu, 29. lipnja 1967. godine.
Pastoralno iskustvo tijekom šeste godine studija don Josip je stjecao u više župa Splitske nadbiskupije. Nakon završetka studija 1968. služio je u župi Vitaljina, zatim je upravljao župom Čara na Korčuli. U Čari je djelovao u vrijeme Hrvatskog proljeća, a kako mu je to sve bilo teško šutke podnositi, bio je i sam optužen zbog hrvatskog nacionalizma. Osuđen je na sedam mjeseci „preodgoja“ koje je odslužio u Lepoglavi 1973./74. godine. Od 1976. upravljao je župama Ston i Ston Mali, gdje je organizirao euharistijski kongres 1984., skrbio za vjernike u vrijeme Domovinskog rata, a od 1995. postao je župnik u župi Blato na Korčuli. Od rujna 2003. do danas je župnik u Čilipima.
Vesele naravi, komunikativan i dalje je pun elana u svom svećeničkom životu. Ne posustaje u pastoralnom djelovanju ne samo u župi nego organizira i humanitarne akcije za potrebite u drugim krajevima Hrvatske.

don Jerko Suton
Don Jerko Suton je rođen 1940. u Tribistovu/Posušje u Hercegovini. Pučku školu pohađao je u Tribistovu i Posušju, gimnaziju u sjemeništima u Sinju i Visokom, a teologiju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 29. lipnja 1967. godine.
Nakon studija don Jerko je vršio službu kapelana u Mandaljeni, pomažući župniku skrbiti za župu Brgat i kapelaniju Postranje. Od veljače 1971. djelovao je u župi Žuljana, a 1983. imenovan je župnikom u Ponikvama. Od godine 1995. boravi u Svećeničkom domu u Dubrovniku i ispomaže u župi sv. Andrije-Pile. Danas redovito služi nedjeljnu misu u kapelici sv. Ivana Krstitelja na Konalu, a pomaže i u drugim dijelovima Grada.
Ne gleda televiziju, radije moli i pobožno bdije nad pravovjernošću katoličkog nauka i liturgije.

Iz ove generacije svećenika koji su zaređeni na blagdan sv. Petra i Pavla 1967. godine dvojica nisu dočekala zlatomisnički jubilej. To su pokojni don Ivan Vlašić i pokojni don Vlado Puce.

Nikša Sentić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)