Input your search keywords and press Enter.

Razvijati turizam kreiranjem tematskog turizma, pri čemu se poseban naglasak stavlja na gastronomiju, ali i na ruralni, vjerski, eko i sportski turizam cilj je projekta Adriatic Route. U njemu, kao jedan od partnera, sudjeluje i razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, a realizira se u okviru IPA Adriatic programa.
Partner u projektu, sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, organizirala je jučer (3. ožujka) u Sarajevu konferenciju na kojoj su predstavljene politike i strategije iz oblasti turizma, novi potencijalni tematski turistički proizvodi te perspektive razvoja turizma. U ime DUNEA-e na konferenciji je govorila Franica Miloš na temu dosadašnjih iskustava u provođenju projekata iz oblasti kulturnog i ruralnog turizma na području Dubrovačko-neretvanske županije, objedinjenih pod nazivom RURAL DUBROVNIK NERETVA. Tematske turističke ceste ”Pelješac – vinsko carstvo” i ”Neretva – dolina života”, promocija tradicijskih proizvoda, Staza stećaka i putujuća izložba njihovih fotografija, kao i organizacija i održavanje regionalnog vinskog festivala ”Dubrovnik FestiWine”, samo su neki od uspješnih primjera promocije prvenstveno ruralnog turizma.
Predstavnica SERDA-e Belma Bašić najavila je i projektom predviđeno kreiranje i razvijane jadranske web-GIS platforme koja će, osim na engleskom, biti dostupna i na svim jezicima zemalja partnera koje sudjeluju u projektu, a kako bi se povezale kulturna ponuda i transportni sustavi uključenih regija.
Uz DUNEA-u i SEDRA-u, u projektu Adriatic Route sudjeluju i regija Epir iz Grčke, provincija Padova iz Italije, Općina Saranda iz Albanije i Regija Marche iz Italije. Projekt završava u rujnu.

Marijana Aksić Vitković
DUNEA