Input your search keywords and press Enter.

Otvoreno pismo: Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Dana 30. svibnja 2018. godine u prostorijama Kluba DUSAB, Od Sv. Mihajla 1 održan je 1. inicijalni sastanka Udruga osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika za osnivanje Mreže udruga. Povod je bio natječaj “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj, te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Razlog je bio daleko dublji, a izražen je kroz potrebu za promicanjem, poticanjem i unapređivanjem prava osoba s invaliditetom, te koordiniranje i usmjeravanje udruženih članica u integraciji osoba s invaliditetom u svakodnevni život.
Mreža udruga, kao organizacija koja se zauzima za aktivnu ulogu osoba s invaliditetom u društvenom djelovanju, nastojat će biti u toku sa zakonskim promjenama koje su od značaja za položaj naših članova, ica kao i svih ostalih osoba s invaliditetom, te putem lobiranja i zagovaranja utjecati na pozitivno i svrsishodno donošenje i primjenjivanje istih u svakodnevnom životu.
Mreža će pratiti nacionalne, regionalne i europske promjene u zakonskoj regulativi, koje se tiču interesa osoba s invaliditetom, kako bi bili upoznati sa najboljim praksama i na taj način u suradnji s državnim, područnim i lokalnim institucijama ugraditi što više pozitivnih rješenja razvijenih zemalja Europe.
Mreža udruga se zgraža na ne rezumjevanje potrebitih osoba na 12.-oj sjednici Gradskog vijeća, a prigodom donošenja rebalansa proračuna, a koji se odnosio na povećanje osobne invalidnine za 100,00 kuna, s 200,00 na 300,00 kn. Mi ovim otvorenim pismom tražimo od gradskih vijećnika, na slijedećoj 13. sjednici Gradskog vijeća donošenje neopozive Odluke o povećanju osobne invalidnine na 400,00 kn i dva puta godišnje pred Božić i Uskrs isplatu pomoći u iznosu 500,00 kn za osobe s invaliditetom.
Također, tražimo sazivanje tematske sjednice Gradskoga vijeća na kojoj bi se razmotrila pitanja prava osoba s invaliditetom i rješavanje njihove problematike na području Grada Dubrovnika.

Mreža Udruga osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.