Input your search keywords and press Enter.

Otvoreni apel za našu kulturnu baštinu

Odgovornim institucijama za zaštitu kulturne baštine Grada: Što će biti s Kašama, one sve više propadaju?!

… poruke su koje dobijamo od naših sugrađana u posljednje vrijeme preko našeg Zelenog telefona Eko Fona 020/453- 850. Građani se boje da će se jednog dana Kaše urušiti u more!

Povijest Kaša:
„Dubrovačka stara gradska luka je zbog nepovoljnog položaja bila izložena udarima juga i valova pa je Veliko vijeće već 26. srpnja 1347. odlučilo izgraditi lukobran dužine 25 sežanja (oko 51 m) od položaja kule (danas u sastavu tvrđave Sveti Ivan) u pravcu sjeveroistoka. Gradnja lukobrana je započela 1484. godine, a radovi su završeni 1487. no sve do danas se na tom prostoru nabacuje veliko kamenje.
[1] Kaše su građene po nacrtu poznatog dubrovačkog graditelja Paskoja Miličevića, s pomoću drvenih sanduka (dubrovački kašeta) i jedan su od najzanimljivijih dostignuća iz razdoblja Dubrovačke Republike. Troškovi gradnje su iznosili 5.700 dukata.
[2] Osim zaštite od udara vjetra i valova Kaše su služile kao zaštita od upada neprijateljskih brodova u staru gradsku luku.
Valobran Kaše u staroj dubrovačkoj luci oštećen je u potresu 1979. i u Domovinskom ratu 1991. godine. Kao dio spomeničke cjeline stare gradske jezgre Dubrovnika, Kaše su pod zaštitom UNESCO-a!“

Što reći nego da se ovaj povijesni valobran u gradskom portu treba što prije obnoviti a o tome da će se to učiniti slušamo već desetljeće!
Čuvajmo, obnavljajmo i cijenimo našu kulturnu baštinu po čemu je Dubrovnik poznat u cijelom svijetu.

Voditeljica Zelenog telefona Eko Fona: Jadranka Šimunović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.