Input your search keywords and press Enter.

Olivera Drutter o zdravoj i nezdravoj narcisoidnosti

Integrativna terapeutkinja, Olivera Drutter odžala je predavanje na temu
“Narcisoidnost spram ljubavi prema sebi” u utorak, 10 travnja u Čitaonici Narodne knjižnice
Grad.
Integrativna terapija postoji već više od sto godina, a tek je u zadnjem desetljeću
postala popularna u Hrvatskoj. Nastala je spajanjem više psihoterapeutskih pravaca i u svom
radu dodaje duhovnost kao naizostavni dio ljudske cjeline. Integrativni terapeuti rade na višim
razinama bića, to su: mentalna, emocionalna, tjelesna i duhovna.
U svom izlaganju Drutter je naglasila kako su prve tri godine temelj osobnosti te da bi
se uopće moglo riješti neku problematiku u kasnijoj dobi potrebno je zaviriti u prve tri godine.
Izrazila je zadovoljstvo radom UNICEF-a jer je počeo stavljati naglask na programe koji se
baziraju na prve tri godine.
Predavačica je dubrovačkoj publici predstavila narcisoidni poremećaj osobnosti, ali i
naglasila kako „svi imamo narcisoidnosti. Pitanje je u kojoj mjeri, koliko smo je svjesni i
koliko imamo zdrave narcisoidnosti, a koliko nezdrave? (…) Narcisoidnost može ići u visokoj
paleti intenziteta, a što imamo više narcisoidnosti dolazimo do poremećaja kojeg je gotovo
nemoguće izlječiti“ objanila je Drutter navodeći primjer Hitlera, Napoleona i drugih.
Suprotno od narcisoidnosti bi bila zdrava slika o sebi i zdrava ljubav prema sebi. Ali
često ljudi ostaju zbunjeni u nastojanju da vole sebe na zdrav način jer im Ego stoji na putu
za iskreno sagledavanje i prihvaćanje sebe. Naučiti voliti sebe na iskren i suosjećajan način
preduvjet je za voljeti ljude oko sebe, kao i za ostvarenje zdravog ljubavno-partnerskog
odnosa.
Olivera Drutter završila je Managment u turizmu, a 2010. upisuje školu CIR (Centar
za integrativni razvoj) u Splitu gdje je završila šest godine edukacije. CIR postoji u Zagrebu
već 15 godina, u Splitu 13, a želja joj je da se škola otvori i u Dubrovniku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *