Input your search keywords and press Enter.

Olakšano dokazivanje financijskih primanja

U stručnim službama Grada Dubrovnika u praktičnu primjenu uvedena je Evidencija dohodaka i primitaka (skraćeno EDIP). Praktično to znači da svi građani Grada Dubrovnika koji se obrate gradskim stručnim službama u nizu poslova mogu po svojoj slobodnoj volji ovlastiti službenika Grada da izlista određeni dokument koji dokazuje njihove dohotke i primitke.

Projekt je realiziran uz odobrenje i koordinaciju Središnjeg ureda Porezne uprave Republike Hrvatske i njihove informacijske tvrtke APIS-IT d.o.o., a uz posredstvo Udruge gradova Republike Hrvatske. Proteklih mjeseci usuglašen je i potpisan dokument “Protokol za razmjenu podataka (elektronskim putem) o dohocima i primicima građana” kao nužan pravno-informacijski-operativni okvir ovog projekta.

Realizacijom projekta Grad Dubrovnik ima mogućnost uvida u evidenciju dohodaka i primitaka građana Grada Dubrovnika (koja evidencija je baza podataka Porezne uprave RH), a svrhe za koje Grad može koristiti predmetnu evidenciju i ostali bitni elementi za pristup gradskih službenika podacima iz evidencije precizirani su Protokolom.

Uvid u evidenciju smije se koristiti samo za navedene svrhe i uz izričito pismeno odobrenje tražitelja tj. podnositelja podneska tj. zainteresiranog građanina u pojedinačnim predmetima iz popisa svrha.

Gradonačelnik je donio odluku o imenovanju tri gradska službenika/ce i to po jednog u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnom odjelu za gospodarenje nekretninama i Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu. Imenovani su potpisali izjavu o povjerljivosti, dobili pristupna ovlaštenja i mogu postupati po utvrđenim pravilima.

Poslovi tj. svrhe Grada Dubrovnika za koje imenovani gradski službenici mogu izvršiti uvid i izlistavanje podataka o dohocima i primicima građana su:

a)       upis učenika i/ili utvrđivanje cijene usluge za produženi boravak ili cjelodnevni odgojno obrazovni rad;
b)       pravo na opskrbninu i besplatne školske udžbenike;
c)       pravo na dodjelu stipendije;
d)       subvencioniranje i/ili utvrđivanje cijene vrtića;
e)       prava iz sustava socijalne skrbi (pravo na naknadu troškova stanovanja, pravo na pomoć za prehranu u pučkoj kuhinji, pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, pravo na besplatnu hranu za dojenčad, pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola, pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola, pravo na uslugu pomoć u kući, pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, pravo na novčanu pomoć za umirovljenike, ostvarivanje drugih prava iz socijalne skrbi i prava na osnovi socijalnog (imovinskog) statusa korisnika;
f)        oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje obveznika od plaćanja komunalne naknade);
g)       reguliranje prava na stambeno zbrinjavanje (reguliranje pitanja najma stanova kojima upravlja Grad uključujući postupke s osobama koje bez valjane pravne osnove koriste stanove, rješavanje zahtjeva u postupcima vezanim uz poticajnu stanogradnju);
h)       reguliranje prava na otpis duga, odgodu/obročnu otplatu duga  te odgodu ovrhe (rješavanje zahtjeva za otpis potraživanja i odgodu/obročnu otplatu duga, rješavanje zahtjeva za otpis duga i odgodu ovrhe).

Praktično to znači da svi građani Grada Dubrovnika koji se obrate gradskim stručnim službama u poslovima, a koji su navedeni u gornjem popisu, mogu po svojoj slobodnoj volji ovlastiti službenika Grada da izlista određeni dokument koji dokazuje njihove dohotke i primitke.

Na taj način građanin/tražitelj ne mora sam ići po takav dokument u Poreznu upravu, pisati ili ispunjavati zahtjev i imati utrošak novca i vremena. Ovim projektom to može učiniti ovlašteni službenik/ca Grada. Time je olakšano prikupljanje dokumenata građanima, a gradski službenici brže i vjerodostojnije mogu doći do potrebnog dokumenta.

Ističemo i da se Protokolom Grad obvezuje ispuniti mjere zaštite osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011 i 106/2012) koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te voditi potrebne evidencije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *