Input your search keywords and press Enter.

“Utjecaj otpada na biljni i životinjski svijet” naziv je predavanja održanog u srijedu, 22. svibnja u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik, u sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika”. Predavanje je održala biologinja i doktorica prirodnih znanosti o moru Marija Crnčević, s naglaskom na problematiku morskog otpada, koji u najvećim količinama čini plastika.

 

– Podaci u znanstvenoj zajednici svjedoče o narušavanju zdravlja i ugibanju morskog životinjskog svijeta, najčešće morskih kornjača. To su organizmi koji se hrane prvenstveno meduzama i oni morski otpad odnosno plastične vrećice zamijene za meduze. Na osobnoj razini može se puno pomaka napraviti, jer čak i pojedina odjeća i kozmetika sadrže mikroniti umjetnih materijala koje opet kroz hranidbeni lanac dospijevaju u okoliš. Odabirom ekoloških proizvoda može se smanjiti štetan učinak, a dugoročno pridonijeti i uključivanjem u akcije čišćenja i uklanjanja otpada s obale i iz mora.“

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Također, projektom „ReDu“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunanog otpada.

 

Projekt predviđa niz informativno-izobraznih aktivnosti kojima će se građane grada Dubrovnika, kao glavnu ciljnu skupinu, cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje. Nakon uvodnog predavanja, zainteresiranu javnost očekuje još 11 predavanja i radionica.

 

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *