Input your search keywords and press Enter.

Održana skupština društva UTD Ragusa d.d.

Održana skupština društva UTD Ragusa d.d. na kojoj je dana suglasnost Nadzornom odboru i Upravi da se mogu kreditno zadužiti za kupnju društva TUP d.d.

Skupština društva UTD Ragusa d.d. održana je u ponedjeljak, 14. ožujka kojom prilikom je dana suglasnost Nadzornom odboru i Upravi društva da se mogu kreditno zadužiti za kupnju društva TUP d.d..

Nadalje, primljena je na znanje informacija o imenovanju člana Uprave Marije Šimunović koja je imenovana od strane Nadzornog odbora na sjednici održanoj 21. siječnja 2022. godine. Primljena je na znanje i informacija o sklopljenom ugovoru o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon – ESOP d.o.o..

Skupština je donijela odluku o razrješenju dosadašnje predsjednice Skupštine Marije Šimunović, a zbog nespojivosti funkcije člana Uprave te je na razdoblje od četiri godine za predsjednicu Skupštine imenovana Ivana Brnin.

Većinskog dioničara na sjednici Skupštine predstavljao je gradonačelnik Mato Franković.

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.