Input your search keywords and press Enter.

Održana radionica o inovativnim načinima prikupljanja sredstava za organizacije civilnog društva

U utorak, 10. svibnja 2022. u prostorijama Centra za mlade Dubrovnik a u okviru ESF projekta POKAZ-PRAVO Alisa Aliti Vlašić iz MOSAIC-a održala je radionica o inovativnim načinima prikupljanja sredstava za organiazacije civilnog društva.

Polaznici su imali priliku upoznati se idejom i primjerima strategija prikupljanja sredstava te kako se portfolio raznih mogćnosti i koraka uklapa sa misijom i vizijom organizacije. Najčešće zastupljeno financiranja je ono putem javnih sredstava kroz prijave na projekte od lokalne do EU razine, članarina te povremena prigodna prodajom rukotvorina ili drugih proizvoda.
U svrhu razvoja organizacije i ostvarenja njene misije, važno je razviti znanja i procedure za privlačenje donatora i sponzora te održavanje i njegovanje odnosa koji su na korist objema stranama. Ujedno se organizacije civilnog društva mogu odlučiti i promisliti koji sponzori im nisu prihvatljivi ako je njihovo djelovanje direktno u kontradikciji sa njihovom misijom a kako bi zadržale integritet u temi kojom se bave.
Radionica se osvrnula i na posebnosti marketinga neprofitnih organizacija , kada je dobro a kada ne organizirati crowdfunding , koje preduvjete treba ispuniti organizacija a da bi mogla organizirati humanitarne akcije ili prikupljati humanitarnu pomoć. Od dobrih primjera prakse spomenuli smo crowdfunding kampanju Buba bara iz Vinkovaca , književnog kluba Booksa itd..
Samofinanciranje kao opcija koja je zakonski dostupna organizacijama civilnog društva i jača njihovu održivost i neovisnost obuhvaća, osim već pomenutih članarina, naknade za usluge, prodaju proizvoda , korištenje nepokretne i pokretne imovine, nematerijalne imovine kao i ulagačke kamate.
I na kraju ali ne i najmanje važno, tu je društveno poduzetništvo kao oblik poslovanja u kojem se minimalno 80 % dobiti vraća u neprofitnu organizaciju koja je osnivač poduzeća . Za ovaj oblik financiranja nedostaje jasan zakonski okvir no ipak na području naše županije imamo primjere UOSI Prijatelj i njen socijalne zadruge Prijateljica ili npr. poduzeća DEŠA pro.
Pozivamo vas, u tom duhu, kada slijedeći put imate neko događanje, želite nekog darivati ili imate ekološku akciju da nabavite vreće za smeće od Društva distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida , arancine i džem od ljute naranče u DEŠI pro ili poklonite suvenir svojim gostima koji su izradli članovi Lukjernice.

POKAZ-PRAVO projekt je koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Bonsai.

Udruga Bonsai / Volonterski centar Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)