Input your search keywords and press Enter.

Održana prva sjednica novoga saziva Povjerenstva za osobe s invaliditetom

U prigodi Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, danas je održana prva sjednica novoga saziva Povjerenstva za osobe s invaliditetom. Za predsjednicu Povjerenstva izabrana je dr. Matija Čale Mratović.

Članovi Povjerenstva upoznali su se sa Strategijom za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020., koju je na svojoj 9. sjednici usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, te utvrdili smjernice za izradu Operativnog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2018.
Naglasak Operativnog plana bit će na uklanjanju i prilagođavanju arhitektonskih prepreka, uređenju nogostupa, parkirališnih mjesta i pješačkih prijelaza. Članovi Povjerenstva upoznali su se s mjerama i aktivnostima Grada Dubrovnika za koje su pripreme već u tijeku poput senzornog parka za djecu s poteškoćama u razvoju u Čokolinu, vijesti na znakovnom jeziku na Dubrovačkoj televiziji te postavljanja liftera za invalide na plaži u Zatonu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.