Input your search keywords and press Enter.

Osim završnog kola Lige programiranja u Pythonu koje je održano u subotu Informatički klub Futura jučer je sudjelovao u jednom zanimljivom svjetskom događaju, obilježavanju svjetskog dana Arduina.
Arduino dan se obilježio na preko 250 događaja u cijelom svijetu ovu subotu 28.03.2015. Informatički klub Futura je sudjelovao u tom globalnom događaju s predavanjima i radionicama voditelja našeg Centra robotike Nikše Vlahušića, kojemu su pomogli i ostali Futurini instruktori robotike.
Prvi dio predavanja o Arduinu se održao u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku polaznicima Lige programiranja u pauzi prije proglašenja pobjednika. Nakon toga su se posjetitelji Arduino dana u zgradi Razvojne agencije Grada Dubrovnika (DURA) upoznali s osnovama Arduina, LED lampicama, fotodiodama, radom servo motora, NFC čitačima i lemljenjem.
Tomo Sjekavica
Informatički klub Futura