Input your search keywords and press Enter.

OBD – TEMATSKA KONFERENCIJA U DUBROVNIKU

U sklopu projekta TELE.DOC o primjeni telemedicine u njezi traumatoloških bolesnika koji financira Europska unija kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. u Dubrovniku je u hibridnom obliku održana tematska konferencija. Cilj konferencije je promocija različitih telezdravstvenih programa i primjera dobre prakse u upravljanju traumama.

Izlagači na konferenciji su bili:
• Opća bolnica Dubrovnik, ravnatelj – izv.prof.prim.dr.sc. Marijo Bekić, dr. med.
• Voditelj Zajedničkog tajništva – Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. – Kristijan Futač, dipl.oec.
• „Telemedicina u RH, gdje smo i kamo idemo?“ – prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr, med., Rikardo Protrka, mag. inf., univ. spec. oec., Maja Dragosavac, dipl. pol.
• Primjer dobre prakse – Projekt Heart Net IPA CBC – Croatia-Serbia – prof.dr.sc. Ilija Srdanović, dr.med.
• Opšta bolnica Kotor – Mirjana Ivanović, dipl.oec.
• Kantonalna bolnica „dr. Safet Mujić“ Mostar – Prim. Mehmed Haznadar, dr.med.

Zbog potencijala kojeg telemedicina ima, i mogućnosti proširenja pristupa izvrsnoj medicinskoj skrbi, što se potvrđuje njezinom isplativošću, telemedicina predstavlja vertikalu zdravstvenog sustava.

Ovim projektom uspostavlja se mreža temeljena na primjeni inovativnih alata u digitalnom okruženju s naglaskom na dominaciju u prostoru audiovizualne komunikacije, transferu medicinskih podataka, te konzultacijama među odjelima traumatološke skrbi u stvarnom vremenu.

Nabavka specijalizirane medicinske opreme i kapaciteta aktivnosti izgradnje, koji su ključni za kvalitetu medicinskog osoblja, povećat će kvalitetu bolničke i izvanbolničke skrbi za više od 1468 traumatoloških pacijenata u tri zemlje.

Projekt TELE.DOC financira Europska unija kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. ožujka 2020. godine i trajat će do 28. veljače 2022. Ukupna vrijednost projekta je 1.116.029,99 EUR. Partneri na projektu su: Opšta bolnica Kotor i Opština Kotor (Crna Gora), Opća bolnica Dubrovnik (Hrvatska) i Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar (Bosna i Hercegovina). Projekt TELE.DOC ima za cilj poboljšati liječenje traumatoloških pacijenata kroz ulaganja u postojeće zdravstvene usluge triju bolnica.

PRESS služba / Opća bolnica Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.