Input your search keywords and press Enter.

OBAVIJEST O REVIZIJI I OTPISU GRAĐE – Narodna knjižnica Grad

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik Narodna knjižnica Grad planira provesti
kombiniranu reviziju cjelokupnog knjižničnog fonda od 1. srpnja do 1.
rujna 2018. godine, te vas ovom prilikom molimo za suradnju.
Odlukom Upravnog vijeća Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik donesenoj na sjednici 28.
svibnja 2018., a na prijedlog ravnateljice DKD, odlučeno je da će se u Narodnoj knjižnici
Grad na adresi Od puča 6, Dubrovnik, provoditi revizija i otpis knjižničnog fonda od 1.
srpnja do 1. rujna 2018. godine u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe
Ministarstva kulture RH (NN 21/2002) koji je izrađen temeljem članka 46. stavka 2. Zakona o
knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), a prema kojemu je Narodna knjižnica Grad
dužna provoditi reviziju svakih osam godina.
Revizija knjižničnog fonda odvijat će se parcijalno (kombinirano), odjel po odjel. Započet će
zatvaranjem Posudbenog odjela (Slobodnog pristupa), dok će Čitaonica i Odjel za djecu i
mlade u tom periodu raditi.
Po završenoj reviziji knjižnog fonda Posudbenog odjela, prelazi se na reviziju građe Odjela za
djecu i mlade, a potom na fond Čitaonice, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike
na našim mrežnim stranicama i putem javnih medija.Kako bi naši korisnici mogli zadovoljiti
svoje potrebe za knjigom, tako će ogranci Montovjerna i Gruž započeti sa dvosmjenskim
radom u trajanju revizije. U periodu dok je zatvorena Čitaonica NKG, korisnici kao i inače
mogu koristiti Čitaonicu Znanstvene knjižnice koja će prilagoditi radno vrijeme radnom
vremenu Čitaonice NKG.
Razdoblje u kojem će Knjižnica biti zatvorena neće se uračunavati kao kašnjenje u
vraćanju knjiga. Od 1. lipnja (ne 1. srpnja) do 1. rujna 2018. ne naplaćuje se zakasnina,
stoga molimo korisnike da iskoriste priliku i vrate građu koju duguju. Knjige se mogu
besplatno vraćati i u svim ograncima od 1. lipnja do 1. rujna.
Revizija knjižničnog fonda je zakonska obveza svake knjižnice, a Narodna knjižnica Grad
dužna ju je provoditi svakih osam godina. Važno je da se provede temeljito i precizno jer o
tome ovisi daljnje kvalitetno pružanje usluga korisnicima.

Revizijom u 2018. godini bit će obuhvaćen fond od oko 100.000 knjiga.

Na reviziji će u punom radnom vremenu raditi svi zaposleni stručni djelatnici Narodne
knjižnice Grad, dva zaposlenika Znanstvene knjižnice Dubrovnik, jedna volonterka, jedna
osoba na stručnom usavršavanju i jedna pripravnica.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

Ravnateljica Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik

Jelena Bogdanović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.