Input your search keywords and press Enter.

O budućnosti Revelina odlučit će Gradsko vijeće

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić uputio je danas službeni dopis predsjedniku Gradskog vijeća Matu Frankoviću i svim klubovima vijećnika na temu gospodarenja poslovnim prostorom u tvrđavi Revelin.

Gradonačelnik Gradskom vijeću predlaže da na idućoj sjednici odluči o načinu gospodarenja prostorom u tvrđavi Revelin, koji do 15. prosinca 2015. godine temeljem Ugovora o zakupu, koristi gospodin Luša Franković, vlasnik ugostiteljskog obrta „Afika“.

Naime, Grad Dubrovnik kao zakupodavac dužan je zakupniku, koji uredno ispunjava sve svoje obveze iz ugovora, ponuditi sklapanje novog ugovora (tzv. pravo prvozakupa), najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor zaključen, a taj rok ističe 15. listopada 2015. godine.

Povjerenstvo za određivanje visine zakupnine, namjenu prostora, rok trajanja zakupa i provođenje natječaja na svojoj sjednici održanoj 21. rujna predložilo je da o načinu gospodarenja predmetnim prostorom odluku donese Gradsko Vijeće, a naročito iz razloga što se radi o  spomenku kulture nulte kategorije. Za preostali dio tvrđave Revelin, Povjerenstvo predlaže gospodarenje na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o gospodarenju tvrđavom Revelin.

Uz dopis, gradonačelnik je klubovima vijećnika i predsjedniku Vijeća dostavio svu dokumentaciju vezanu uz provedeni javni natječaj i Ugovor o zakupu prostora u tvrđavi Revelin, te detaljne financijske podatke.

Uz ostvarene prihode po gradski proračun dosadašnji način upravljanja tvrđavom Revelin upotpunio je i obogatio zabavnu ponudu Grada Dubrovnika tijekom turističke sezone, ali i u zimskom razdoblju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.