Input your search keywords and press Enter.

Nelegalno odlaganje građevinskog otpada na Nuncijati: Prijava građevinskoj inspekciji i kazna privatnom investitoru

Nastavno na slučaj nelegalnog odlaganja građevinskog iskopa na području Nuncijate  Grad Dubrovnik izvještava javnost o poduzetim radnjama.

Naime, postupajući prema zaprimljenoj prijavi stranke djelatnici Odsjeka komunalnog redarstva Grada Dubrovnika dana 6. lipnja trenutno su obustavili nelegalno odlaganje građevinskog iskopa na području Nuncijate, na čest. zem. 204 k.o. Sustjepan u privatnom vlasništvu te su dokumentirali zatečeno stanje i sastavili službenu zabilješku.

Nakon daljnjih izvida i utvrđivanja identiteta investitorice, ista je sukladno Zakonu o općem upravnom postupku pozvana dati izjavu o čemu je 11. lipnja sastavljen zapisnik. Investitorica je upoznata o kršenju članka 107. Odluke o komunalnom redu te nije imala primjedbi na zapisnik.

Budući da gradilište nije bilo propisno označeno niti osigurano te da dana kada su radovi evidentirani građevinska dozvola još nije postala pravomoćna Grad Dubrovnik je dana 11. lipnja podno prijavu građevinskog inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Područnoj jedinici u Dubrovniku.

Nastavno na poduzete aktivnosti, počinitelju će se izdati obvezni prekršajni nalog, a uz novčanu kaznu propisanu Odlukom o komunalnom redu, investitor je dužan o vlastitom trošku ukloniti zemlju i nepropisno odloženi građevinski materijal. Ukoliko počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara isti će biti uklonjen od strane treće osobe o trošku počinitelja.

Podsjetimo, člankom 107. Odluke o komunalnom redu zabranjeno je odlaganje iskopa zemlje, kamena i drugih otpadnih građevinskih materijala izvan odlagališta. Prema članku 125. stavak 1. točka 15. i stavak 2. Odluke, za taj prekršaj predviđena je kazna od 10.000,00 kuna za pravnu osobu i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Gradska uprava putem nadležnih službi nastavit će sankcionirati svako slično postupanje te ovim putem apeliramo na građane da svako zamijećeno nelegalno odlaganje građevinskog otpada prijave Komunalnom redarstvu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)