Input your search keywords and press Enter.

Natječaj za prijem novih članova HDLUDU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik raspisuje NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

UVJETI ZA UČLANJENJE:

Temeljem članka 13 Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, redovitim članom Udruženja može postati svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:

1.  da je hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj

2.  da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završen sedmi stupanj srodnih strukovnih sprema) ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu,

3.  ili osoba koja nema odgovarajuću strukovnu spremu ali trajno djeluje na području likovne ili multimedijalne umjetnosti, što dokazuje dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) godina javnog djelovanja u verificiranim izložbenim prostorima.
Umjetničko stvaralaštvo bez odgovarajuće naobrazbe podliježe reviziji svakih 5 godina.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA UDRUŽENJA

–  sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja,
–  predlagati, birati i biti izabran u tijelima upravljanja Udruženja,
–  iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stavove o radu Udruženja,
–  dostavljati tražene podatke za bazu podataka Udruženja,
–  biti obaviješteni o aktivnostima i djelovanju Udruženja,
–  redovito plaćati članarinu
–  biti kvalitetno predstavljan na stranici Udruženja s osobnim podacima i podacima relevantnim   za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje, te kontaktima i karakterističnim djelima,
–  ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima Udruženja
–  vlastitim stvaralaštvom i umjetničkim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i multimedijalnu umjetnost,
–  štititi interese i ugled Društva,
–  savjesno čuvati imovinu Udruženja,
–  pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih Pravilnika, akata i odluka Udruženja

KOTIZACIJA                                                                                                                                       Kotizacija po kandidatu iznosi 150 kn, a plaća se na žiro račun društva, OTP banka, IBAN HR9524070001100021508 . Kotizacija se ne vraća.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU
Temeljem članka 14., Statuta HDLUDU kandidat je dužan podnijeti:
–  zamolbu za prijem u članstvo,
–  životopis,
–  dokaz o državljanstvu (ili o prebivalištu),
–  dokaz o obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome),
–  dokaz o umjetničkom djelovanju (katalozi, pozivnice, kritički tekstovi, dokumentacija izložbi).
–  dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj. Materijali se dostavljaju isključivo u fizičkom obliku. Kandidati du dužni priložiti sve materijale, složene u mapu A4 formata. Mape mogu sadržavati i materijale u elektroničkoj formi (CD-e ili DVD-e).

NAČIN I ROK PRIJAVE
Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, POSTE RESTANTE, 20000 Dubrovnik. Rok za prijave je 10.lipnja 2017. godine. Kontakt brojevi: 091 523 4737, 091 8987 322REZULTATI NATJEČAJA                                                                                                                                        Komisija za prijem u članstvo razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijavnice. O rezultatima natječaja komisija će obavijestiti sve kandidate u roku od 30 dana od završetka natječaja. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati odluku.Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, neće se razmatrati.

Za HDLUDU
Dorinda Bulić Čotić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *