Input your search keywords and press Enter.

Nakon provedene revizije Grad Dubrovnik utvrđuje Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Temeljem Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 8/2016), Grad Dubrovnik objavio je Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam.

Prema tekstu Natječaja pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam ima punoljetna osoba koja uključujući sve članove svog obiteljskog domaćinstva ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Grada Dubrovnika. Kako bi se mogli prijaviti na natječaj podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva na području Grada Dubrovnika moraju imati prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje 15 godina, računajući do dana podnošenja zahtjeva.

Ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne smiju  prelaziti 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u vlasništvu ili suvlasništvu ne smiju imati nekretnine,

Konačno, uvjeti za sudjelovanje u postupku su i da ne koriste bez valjanog pravnog temelja stan ili drugu nekretninu u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojom Grad Dubrovnik ima vlasničko-pravna ovlaštenja te da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Dubrovniku.

Sve druge pojedinosti Natječaja, kriterije i informacije o načinu prijave te proceduri utvrđivanja liste reda prvenstva pronađite u tekstu natječaja na sjedećem linku – http://bit.ly/2zHAB7F

Posjetimo, objavi Natječaja za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prethodila je provedena revizija, kojom je obuhvaćeno 107 stanova, od toga 56 stanova izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika te 51 stan u postupku povrata ranijim vlasnicima (Republici Hrvatskoj, Dubrovačkoj biskupiji, Pravoslavnoj crkvi…), odnosno u tzv. derivativnom vlasništvu.

Od 56 stanova u izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika uvjete temeljem Odluke o najmu stanova ispunjavaju 22 korisnika s kojima će se sklopiti ugovor o najmu stana na određeno vrijeme, dok 34 korisnika ne ispunjavaju spomenute uvjete. U broj od 56 stanova u izvornom vlasništvu uračunat je i 31 stan izgrađen sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja (Zgrada „S“ u Mokošici) od kojih čak 21 korisnik ne ispunjava uvjete sukladno Odluci, a samo 10 korisnika ispunjava te uvjete.

Korisnicima koji ne zadovoljavaju uvjete iz Odluke o najmu stanova Grad Dubrovnik će poslati poziv za povrat stana, a ako to korisnici ne urade Grad Dubrovnik će iskoristiti sve pravne radnje kako bi došao u posjed stanova u svome vlasništvu.

Od 51 stana koji se nalaze u postupku povrata ranijim vlasnicima 25 korisnika ispunjava uvjete, dok iste ne ispunjavaju 26 korisnika.

Zaključno ističemo da će se na nakon utvrđivanja konačna lista reda prvenstva objaviti na oglasnoj ploči Grada, na web stranici Grada i Centra za socijalnu skrb i vrijedit će tri godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)