Input your search keywords and press Enter.

MOST predstavio ministre

MOST: Stručnost je naš jedini kriterij, a reforme u cilju boljitka glavni cilj

Nakon što su tijekom predizborne kampanje i postizbornih pregovora, reforme i promjene opravdano došle u prvi plan, dočekali smo dan kada će Most nezavisnih lista predstaviti ljude koji će te reforme provesti i to u suradnji s Domoljubnom koalicijom te premijerom Tihomirom Oreškovićem. Jedini kriterij kojim se Most vodio bila je stručnost kandidata.

Kada govorimo o stručnosti, ona za nas ne podrazumijeva samo ozbiljnu znanstvenu karijeru ili blistavu poslovnu prošlost, ona podrazumijeva i besprijekorno čist obraz. Borba za bolju Hrvatsku nemoguća je bez borbe protiv korupcije i pojava koje su ovu zemlju dovele na rub propasti.

Iz tog razloga, u suradnji s gospodinom Oreškovićem i drugim partnerima u Vladi, odabrali smo sljedeće kandidate; Vlahu Orepića za ministra unutarnjih poslova, Antu Šprlju za ministra pravosuđa, Dubravku Jurlinu Alibegović za ministricu uprave, Tomislava Panenića za ministra gospodarstva, Slavena Dobrovića za ministra zaštite okoliša i prirode te Davora Romića za ministra poljoprivrede.

Uz jasne kriterije odabira ministara, Most nezavisnih lista sastavio je plan provedbi reformi te će ocjenjivati brzinu i kvalitetu njihova provođenja. U slučaju da netko od ministara ne zadovolji dogovorene kriterije, zahtijevat ćemo hitnu smjenu.

Ministar unutarnjih poslova, Vlaho Orepić školovao se na Pomorskom smjeru Zapovjedno stožerne škole Blago Zadro u Zagrebu, na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa te na Mornaričkoj Vojnoj Akademiji Split. Vojnu karijeru započeo je u lipnju 1991. kada je dragovoljno pristupio ZNG te sudjelovao u prvim borbenim akcijama, nakon čega je imenovan na dužnost člana kriznog stožera općine Ploče i Zapovjednika NZ općine Ploče. Nakon osnivanja I. satnije mornaričko desantskog pješaštva, postaje njen prvi zapovjednik. U prosincu 1991. godine postaje zapovjednik samostalne bojne Domobranstva Ploče. Godine 1993. godine prelazi u Zapovjedno područje Split, u Operativnu Grupu Sinj na dužnost operativnog časnika, a potom na dužnost Pomoćnika načelnika Stožera za operativne poslove te sudjeluje u operacijama oslobađanja Hrvatske. Po prestanku ratnih djelovanja vraća se u HRM na dužnost voditelja operativnog odsjeka u stožeru ZVPS Jug. Vlaho Orepić ima i zvanje višeg športskog trenera fitnessa stečeno na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te zvanje trenera karatea.

Ante Šprlje, novi ministar pravosuđa od 2012. godine obnaša je dužnost suca Općinskog suda u Metkoviću i Općinskog suda u Dubrovniku, a tijekom 2015. godine bio je Zamjenik predsjednice Općinskog suda u Metkoviću. Prije toga na istom je sudu bio sudski savjetnik te vježbenik. Pravosudni ispit položio je 2007., a zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2002. Ante Šprlje sudjelovao je na velikom broju domaćih i međunarodnih seminara, radionica i konferencija s područja prava, ljudskih prava, zaštite okoliša, prekogranične suradnje, odnosa sa javnošću i edukacije mladih. Bio je i direktor Maratona lađa na Neretvi. Član je Udruge sudaca Republike Hrvatske, bio je predsjednik vijeća Službeničkog suda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a na pravnom portalu Legalis moderator za kazneno i prekršajno pravo te urednik za propise.

Ministrica uprave, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović diplomirala je, magistrirala i doktorirala (2006.) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. do 2000. godine radila je na Ekonomskom institutu u Zagrebu. Od 2000. do 2002. vršila je dužnost zamjenice ministra u Ministarstvu znanosti i tehnologije, nakon čega se vraća na Ekonomski institut gdje 2013. postaje ravnateljicom. Područja interesa su joj lokalne i regionalne javne financije, fiskalni odnosi među razinama vlasti, lokalni i regionalni razvoj, fiskalna decentralizacija te financiranje znanosti i obrazovanja. Sudjeluje u većem broju stručnih tijela, autorica je mnoštva radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji te knjiga i udžbenika. Predaje na poslijediplomskim studijima te je sudjelovala u većem broju stručnih konferencija i znanstvenih usavršavanja u SAD, Norveškoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Tomislav Panenić 2000. godine stekao je zvanje magistra ekonomije, a 2009. na poslijediplomskom studiju završava specijalistički studij poduzetništva. Od 2013. godine općinski je načelnik općine Tompojevci. Prije toga radi kao voditelj brojnih projekata Europske Unije s područja turizma, regionalnog i ruralnog razvoja. Između ostalog vodi i IRRI projekt navodnjavanja koji je proglašen najuspješnijim EU projektom u Hrvatskoj. Radi na pripremi, evaluaciji i monitoringu provedbe gospodarskih, socijalnih i projekata komunalne infrastrukture, izradi programskih i godišnjih planova, te nizu projekata vezanih za razvoj lokalne samouprave. Tomislav Panenić radio je i kao zamjenik voditelja u maloprodaji, kao komercijalist – voditelj marketinga te kao nastavnik matematike i informatike. Godine 1991. i 1992. Panenić obavlja policijsku dužnost u Lipovcu. Predsjednik je Hrvatske mreže za ruralni razvoj, lokalne akcijske grupe Srijem i KUD-a Zrinski Berak, te član Upravnog odbora Danube Competence Centrea.

Novi ministar zaštite okoliša i prirode, dr. sci. Slaven Dobrović izvanredni je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje obnaša dužnost voditelja Katedre za inženjerstvo vode i okoliša. Na diplomskom i poslijediplomskom studiju drži kolegije s tematikom prerade vode, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. U svojstvu suradnika i predavača sudjelovao je na međunarodnim projektima i radionicama na temu održivog upravljanja resursima i gospodarenja otpadom. Diljem Hrvatske promotor je ekološki zasnovanih sustava za gospodarenje otpadom. Dragovoljac je Domovinskog rata, član Hrvatske gorske službe spašavanja, oženjen i otac sedmero djece.

Davor Romić, novi ministar poljoprivrede, 2009. godine izabran je u zvanje redovitog profesora, te je u dva mandata (2006.-2012), bio dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se na područja navodnjavanja u SAD, Izraelu, Italiji i Etiopiji te je autor više od 120 znanstvenih radova, od toga je 70 radova zastupljeno i citirano u relevantnim svjetskim bazama podataka. Voditelj je osam domaćih, te pet međunarodnih znanstvenih projekata te je i suradnik na brojnim projektima. Između ostalog, voditelj je „Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj”, našeg najvećeg infrastrukturnog projekta u poljoprivredi. Incijator je uspostave komore inžinjera agronomije te je aktivno sudjelovao u izradi Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. Oženjen je i otac troje djece.

Most nezavisnih lista

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.