Input your search keywords and press Enter.

MOST: EKSPERIMENTALNI PROGRAM CJELODNEVNE ŠKOLE

MOST DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE: EKSPERIMENTALNI PROGRAM CJELODNEVNE ŠKOLE U NAŠIM ŠKOLAMA – ZAHTIJEVAMO UKLJUČIVANJE UČITELJA I  RODITELJA U PROVEDBU PROGRAMA!

Tijekom predstojećih uskrsnih praznika neke od osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko – neretvanska županija pripremat će se za uključenje u eksperimentalni program ‘Cjelodnevne škole’.  Za prijavu pojedine škole za sudjelovanje u programu potrebna je odluka školskog odbora i suglasnost osnivača. Nažalost, nije predviđeno izjašnjavanje i uključivanje učitelja i roditelja u odlučivanje.

Ne želimo da djeca, roditelji i djelatnici škola budu dovedeni pred gotov čin i iznenađeni podatkom kako će za manje od šest mjeseci postati na četiri godine sudionici ovog eksperimenta, koji će uvelike utjecati na njihov svakodnevni život i rad. Stoga smo, kao vijećnici u županijskoj Skupštini, odlučili od župana Dobroslavića,  kao čelne osobe osnivača i nezaobilaznog sudionika ovog procesa, zatražiti da im osigura informiranost i omogući sudjelovanje u odlučivanju u ovom procesu.

Obavezna cjelodnevna nastava uskraćuje mogućnost roditeljima i djeci da samostalno organiziraju dan prema vlastitim i  potrebama i interesima obitelji. Program će se najesen provoditi kao eksperimentalni i nije u potpunosti dovršen  – pa je razumno očekivati da neće u potpunosti teći kako je zamišljen i da ne može sa sigurnošću jamčiti najkvalitetnije okruženje i obrazovanje našoj djeci. Zato smatramo neprihvatljivim da se odluka o sudjelovanju škole u njegovom provođenju donosi bez iscrpnog i pravodobnog informiranja, konzultacije sa roditeljima i nastavnicima, te, što je najvažnije, suglasnosti većine roditelja škole sa sudjelovanjem njihove djece u eksperimentu.

Pozivamo Župana da, kao preduvjet za izdavanje suglasnosti osnivača, bez koje se škola ne može uključiti u eksperimentalni program, zatraži od ravnatelja i školskih odbora da se prije donošenja odluke konzultiraju s učiteljima, djelatnicima, a prije svega s roditeljima, organiziraju sastanak na kojem će se detaljno, kvalitetno i objektivno informirati roditelje o svemu što sudjelovanje u ovom eksperimentalnom programu znači za njih i njihovu djecu. Također, tražimo da se provedu ankete koje će pokazati žele li roditelji da škola koju njihova djeca pohađaju sudjeluje u ovom programu, te da odluka školskog odbora bude zasnovana na tim rezultatima. Vjerujemo da bi školski odbori morali, prije donošenja odluke o prijavi za sudjelovanje, održati i sastanke s učiteljima i ostalim djelatnicima, kako bi ih adekvatno informirali, ali i uvažili njihova razmišljanjima o prednostima i nedostacima sudjelovanja u ovom programu.

Sigurni smo da postoji potreba za reformom školstva, većim ulaganjima i kvalitetnijem promišljanju obrazovanja naše djece. Međutim, dijelimo snažnu zabrinutost velikog dijela javnosti zbog načina na koji je ova reforma pripremljena i na koji se nameće školama, djeci, roditeljima i učiteljima. Osluškujući reakcije struke, te nakon detaljnog čitanja dostupnih dokumenata jasno je da ova reforma nije pripremljena i ne provodi se dovoljno sustavno, inkluzivno ni transparentno.  U njezinu pripremu nisu na adekvatan način bili uključeni učitelji, roditelji i šira zajednica. Manjkavi programski dokumenti, nedovršeni kurikulumi za nove predmete, ali i brojne primjedbe roditelja i učitelja jasno pokazuju da prostorni, kadrovski i drugi uvjeti, kao i utjecaj cjelodnevnog boravka u školi na kvalitetu života djece nisu dovoljno detaljno promišljeni, analizirani i planirani. Priprema i provedba eksperimentalnog programa realiziraju se s neuobičajenom i neprihvatljivom hitnosti. Umjesto da se realiziraju pažljivo i savjesno. Nažalost, očito je da su u središtu pozornosti rokovi i administrativni zahtjevi realizacije tzv. ‘EU projekta’, jer potrebna sredstva predviđena su EU i nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Nažalost, jer u fokusu provođenja reforme delikatnog sustava kao što je školstvo moraju biti najprije djeca, njihov razvoj i  sretno djetinjstvo. Reforma mora polaziti od njihovih potreba i želje društva da im osigura kvalitetnije obrazovanje, a ne od potrebe Vlade da bude učinkovita u ‘povlačenju europskog novca’. Uostalom i novac koji ulažemo u reformu kredit je koji će upravo naša djeca – budući porezni obveznici otplaćivati sve do kraja 2058. godine.

Zbog ovdje navedenog Most traži od Vlade i ministra Fuchsa da odmah uključi učitelje u osmišljavanje, pripremu i provedbu reforme. Upravo zato i mi tražimo od izvršnih tijela županije da, kao osnivač odgovoran za rad osnovnih škola, uključi učitelje, djelatnike, ali prije svega roditelje u provedbu reforme. Jer jedino roditelji mogu i smiju odlučiti o tome kako će njihova djeca provesti važne formativne godine djetinjstva. Još uvijek je na vrijeme ispraviti greške, otkloniti probleme i postići društveni konsenzus o tome kakva je škola najbolja za našu djecu. Inzistiranje na isključivo ovakvoj cjelodnevnoj školi kao jedinom prihvatljivom modelu i ignoriranje prijedloga učitelja i roditelja zločin je prema budućim generacijama.

Nadamo se da će župan smoći snage i mudrosti prepoznati važnost i dalekosežnost ovih odluka i vlastitu, političku, ali i osobnu odgovornost prema građanima – roditeljima i njihovoj djeci. Pozivamo sve aktere političkog života županije da zajedno stanemo u zaštitu interesa djece i prava roditelja da odlučuju o njihovom odgoju i obrazovanju.

Za Klub vijećnika Mosta u Skupštini DNŽ
Ivica Dajak

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.