Input your search keywords and press Enter.

“Mladi jezikom o jeziku” online predavanje Anite Skelin Horvat povodom Mjeseca hrvatskoga jezika

U drugom tjednu obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika, Dubrovačke knjižnice organiziraju online predavanje dr. sc. Anite Skelin Horvat „Mladi jezikom o jeziku“ koje će se održati u četvrtak, 3. ožujka u 18 sati, putem Zoom aplikacije. Sudionici će imati priliku predavanje pratiti iz Saloče od zrcala, ili iz udobnosti vlastitog doma.

Polazište za osmišljavanje programa je bilo istraživanje koje je među mladima provela Anita Skelin Horvat. Rezultati istraživanja objavljeni su u njezinoj knjizi O jeziku i identitetu hrvatskih adolescenata, a nasumičnim odabirom dva će polaznika ovog predavanja imati priliku osvojiti upravo ovu knjigu.
Posljednjih je desetljeća upravo bavljenje identitetom u odnosu prema jeziku doživjelo svojevrsni procvat. Ponajviše je takvih istraživanja upravo na primjeru tinejdžera koji čine vrlo zanimljivu skupinu s obzirom na to da se radi o vrlo turbulentnom periodu u životu pojedinca koji je istovremeno razvojni, ali i prijelazni period iz djetinjstva u odraslost kada se i stječu nove identitetske uloge.
Autorica u ovoj knjizi istražuje načine na koje se mladi služe jezikom u konstruiranju identiteta i pokušava odgovoriti na pitanje kako se mladi ljudi koriste jezikom da bi iskazali svoju pripadnost grupi mladih, ali i svoju individualnost. Stoga će polaznici imati priliku saznati što se krije u rezultatima istraživanja koje je provela dr. sc. Anita Skelin Horvat.

Prijave se vrše na informacijska.sluzba@dkd.hr, a za one koji predavanje žele pratiti od kuće, potrebno je naglasiti kako bi na svoju e-mail adresu primili poveznicu na Zoom aplikaciju. Poveznica za predavanje bit će dostupna i na Facebook stranici Dubrovačkih knjižnica.

O predavačici:

Anita Skelin Horvat, 1999. godine diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je u Poliklinici SUVAG kao audiorehabilitator, te u jezičnim centrima INlingua i Litterata kao predavač hrvatskoga jezika za strance. Od ak. godine 2003./2004. zaposlena je u zvanju asistenta u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 22.12. 2009. godine na Poslijediplomskome znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike), s temom Hrvatski sleng kao odraz identiteta mladih. Nakon toga bila je zaposlena u zvanjima višega asistenta, te znanstvenog suradnika, i od 2013. u zvanju docenta, te od 2019. u zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Od 2013. godine obnaša dužnost predstojnice Zavoda za lingvistiku. Od 2008. sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Sociolingvistika, Kultura i jezik, Kontaktna lingvistika i Jezici, kulture i identiteti mladih na više različitih odsjeka Fakulteta.
Bavi se temama iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike, istraživanjima jezika i identiteta, analizom diskursa.
Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. U rujnu 2014. izabrana je za predsjednicu Hrvatskoga filološkoga društva.

Andrea Oberan
Dubrovačke knjižnice

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)