Input your search keywords and press Enter.

U organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i Zaklade Batahovina Foundation, u Dubrovniku ce se dana 17.4. (petak) obiljeziti travanj kao medunarodni mjesec krajobrazne arhitekture nizom predavanja cijenjenih strucnjaka i ljubitelja krajobrazne arhitekture. U nizu od ukupno šest predavanja s podrucja krajobrazne arhitekture namijenjenih strucnoj javnosti izdvajamo predavanje dr.sc. Bruna Šišica ‘Vrtni urbanizam povijesnog predgrada Pila’, dr. sc Maje Anastazije Kovacevic ‘Povijesni vrtovi – pristup obnovi’, te dr. sc. Mare Maric ’Trasa dubrovackog renesansnog vodovoda u funkciji šetnice’. U popodnevnom dijelu programa zanimljivo je predavanje i dr.sc. Ines Hrdalo ‘Urbana zelena infrastruktura Dubrovnika, zatim mag.ing.prosp.arch Dore Tomic ‘Uskladivanje zaštitnih i razvojinih zahtjeva na primjeru delte Neretve’, te interesantno predavanje i za širu publiku Ladislava Rakuljica, waldorfskog pedagoga ’Suvremeni trendovi uredenja prostora za djecju igru’. Predavanja se odrzavaju u velikoj saloci ljetnikovca Bunic Kaboga u razdoblju od 10.00 do 14.30 h.
Dan prije u vrtu ljetnikovca u suradnji s Osnovnom školom Marina Drzica odrzat ce se Radionica za djecu s posebnim potrebama. Tema radionice je sadnja gorkih naranaca, a voditelji radionice su krajobrazni arhitekti i strucno osoblje škole Marina Drzica.

Cilj odrzavanja Mjeseca krajobrazne arhitekture u Dubrovniku je senzibilizirati javnost o vaznosti krajobrazne arhitekture, zaštiti okoliša i prirode s naglaskom na ocuvanje povijesnog naslijeda dubrovacke baštine.

Više informacija:
Tradicionalno obiljezavanje svjetskog mjeseca krajobrazne arhitekture zapocelo je 2006. godine, kada je Medunarodna federacija krajobraznih arhitekata – IFLA (International Federation of Landscape Architects) proglasila mjesec travanj svjetskim mjesecom krajobrazne arhitekture. Tom je prigodom dr. Diane Menzies, predsjednica IFLA-e, poslala jasnu poruku: “Ovo je jedinstvena prilika za našu strastvenu struku, krajobraznu arhitekturu, da pokaze svoje mogucnosti i poveze sve grupe diljem svijeta koje se njome bave”.

Nikolina Vicelić
PR savjetnica za ljetnikovac Bunic Kaboga