Input your search keywords and press Enter.

Mjesec hrvatskoga jezika u Narodnoj knjižnici Grad: Gostujemo u kući jezika Mile Pešorde

Nastavljajući program obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika Dubrovačke knjižnice organiziraju razgovor s književnikom i proljećarom Milom Pešordom te predstavljanje dvojezičnoga, slovensko-hrvatskoga izdanja njegove poeme Baščanska ploča, u petak, 11. ožujka, u 18 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Razgovor ugodni s Milom Pešordom vodit će Vera Blažević Krezić, znanstvena novakinja Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku, koja će iznijeti i kulturološki i filološki osvrt na Bašćansku ploču kao hrvatskoglagoljski epigrafski spomenik i kao umjetničku inspiraciju.

Mile Pešorda, suvremeni hrvatski književnik, studij romanistike završio je u Sarajevu, a poslijediplomske i doktorske studije pohađao je u Zagrebu i Parizu, gdje je kod Milana Kundere prijavio doktorsku disertaciju Ideja Europe u djelu Ive Andrića i Miroslava Krleže. Radio je kao novinar u kulturnoj redakciji Radio-Sarajeva te kao zagrebački dopisnik za kulturu dnevnika Oslobođenje u Sarajevu, a od 1979. do 1990. godine kao odgovorni urednik za domaću i svjetsku književnost u izdavačkoj kući Veselin Masleša u Sarajevu. Mile Pešorda idejni je začetnik i pokretač Šimićevih susreta te inicijator i jedan od sedmorice književnika potpisnika “Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku” 28. siječnja 1971. godine. Iz njegove biografije značajno je spomenuti osnivanje Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva 1991. godine u Parizu, gdje je radio kao lektor hrvatskoga jezika te sudjelovanje u pokretanju edicije Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Još od sedamdesetih godina prošloga stoljeća Mile Pešorda objavljuje poeziju koja mu biva uvrštena u aktualne antologije.

U pariškom časopisu Europe 2002. godine četiri njegove pjesme iz zbirke Slušam tvoj glas uvrštene su u izbor dvanaest najznačajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika, a u reprezentativnoj antologiji The Canon of Croatian Poetry 1450-2000 objavljenoj u New Yorku ove godine svoje mjesto našao je i Mile Pešorda s pjesmama Moj otac, Posljednja večera i Židovsko groblje u Sarajevu.

Pešordina Baščanska ploča – poema dobitnica je prve nagrade „Dubravko Horvatić” 2007. te književne nagrade „Antun Branko Šimić” 2009.

Vera Blažević Krezić znanstvena je novakinja Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Sudjeluje u realizaciji kolegija Staroslavenski jezik, Staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, Slavenska pisma, Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća, Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma. Uz Milicu Lukić suautoricom je znanstvene monografije Divanimo, dakle postojimo – književnojezične i jezičnopovijesne studije, Matica hrvatska – Ogranak Osijek, za koju je nagrađena Poveljom uspješnosti na 20. Danima Josipa i Ivana Kozarca u Vinkovcima. Autoricom je i suautoricom dvadesetak znanstvenih i stručnih te popularnih radova (paleoslavistička/paleokroatistička i ćirilometodska problematika; dijalektološke i književnoteorijske studije; članci, osvrti i predavanja o zavičajnim temama – slavonistika). Godine 2014. i 2015. izvodila je fakultativni proseminar Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *