Input your search keywords and press Enter.

Mjesec hrvatske knjige otvara se predstavljanjem knjige “Crna šuma i druge bajke”

U okviru manifestacije Mjeseca hrvatske knjige, Dubrovačke knjižnice organiziraju predstavljanje knjige “Crna šuma i druge bajke” skupine mladih autora, nakladničke kuće Slagalica, koje će se održati u ponedjeljak, 17. listopada s početkom u 18:30 u Čitaonici Narodne knjižnice Grad (Saloča od zrcala). Na predstavljanju će sudjelovati Tara Vujasinović, Davor Šoša, Paula Miloslavić, Mihael Miloslavić, Laura Curić, Marina Kljunak Čuikin, predsjednica Društva za promicanje knjige i stripa Slagalica i Nikolina Perušina, knjižničarka OŠ Montovjerna. 

Slagalica je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2013. godine u Dubrovniku. Djeluje na području kulture i umjetnosti, obavljajući književno – nakladničku djelatnost u okviru književnog stvaralaštva, literarnog amaterizma i ostalih književno – nakladničkih djelatnosti. Drugim riječima, radi na poticanju i promicanju čitalačkih navika i vještina, promicanju i populariziranju knjige i stripa, povećavanju participacije knjige u odgojno-obrazovnom radu s djecom i kulturnom životu uopće, na razvijanju kreativnog pisanja i likovnog stvaralaštva kod svih uzrasnih skupina te populariziranju domaće autorske pisane riječi i ilustracije, i to među najosjetljivijim skupinama društva – djecom, mladima i pripadnicima treće životne dobi, razvijajući pritom međugeneracijsku solidarnost i toleranciju. U okviru Biblioteke Prculin i Biblioteke Fragula Slagalica objavljuje edukativne i terapeutske slikovnice namijenjene najmlađim čitateljima čime, zajedno s romanima za mlade specifične tematike (poremećaji hranjenja, Aspergerov sindrom) upoznaje čitatelje s određenim pedagoško-psihološko-medicinskim problemima i poremećajima te predlaže optimalne pristupe u procesu njihova rješavanja.  

Slagalica je dosad objavila 32 naslova.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)