Input your search keywords and press Enter.

Mjere Grada Dubrovnika za pomoć pri prevladavanju krize

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predstavio je paket mjera za ranjive skupine i gospodarstvenike. Navedene mjere usvojene su na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. travnja 2020. godine.

Mjere su podijeljene u dvije kategorije, prve su usmjerene prema građanima koji se nalaze u ekonomski nezavidnoj situaciji jer su uslijed epidemije koronavirusa ostali bez svojih radnih mjesta, dok se druga skupina mjera odnosi na pomoć gospodarstvenicima.

Paket mjera za ranjive skupine iznosi 17,15 milijuna kuna, dok mjere financijskog oprosta za gospodarstvenike dosežu 28,75 milijuna kuna. Dodatno se odgađa naplata 38,4 milijuna kuna proračunskih sredstava.

  1. MJERE ZA RANJIVE SKUPINE
  2. MJERE ZA GOSPODARSTVENIKE

Grad Dubrovnik je prethodno donio više mjera financijskih ušteda koje uključuju smanjenje plaća djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama 10%, ukidanje plaćanja naknada za članstva u Upravnim vijećima javnih ustanova, obustavljeno je programsko financiranje rada udruga na tri mjeseca, a u sustav javne rasvjete na cijelom gradskom području uvedene su redukcije.

Gradonačelnik Mato Franković donio je i odluku o smanjenju komunalne naknade svim obveznicima – fizičkim i pravnim osobama za 15 posto te ukidanje plaćanja koncesijskih odobrenja za travanj, svibanj, lipanj.

Osim navedenog uvodi se i mjera oprosta duga za vodu i odvoz smeća kućanstvima kojima je Grad Dubrovnik pomogao kroz mjeru socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj 2020. te će se osloboditi kućanstva od plaćanja komunalne naknade za razdoblje travanj – lipanj, u svim onim slučajevima u kojima će kućanstva/građani sukladno Odluci Vlade biti oslobođeni plaćanja naknade za uređenje voda.

Također, na sjednici Gradskog vijeća dana, 8. travnja 2020. godine s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa ( COVID-19) donesene su odluke o ukidanju isplate sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju naknada predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, potom  novi koeficijenti i osnovica za obračun plaće gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika temeljem kojih bi dužnosnicima bila obračunata plaća u manjem iznosu od zakonom propisanog ograničenja i temeljem novih koeficijenta i osnovice te se ukida isplata sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Podsjećamo, odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave, Grad Dubrovnik već sudjeluje i daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije korona virusa.

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *