Input your search keywords and press Enter.

Ministarstvo pomorstva, promet i infrastrukture izdalo prethodnu suglasnost na koncesiju za žičaru

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH 13. studenog 2015. godine izdalo je Gradu Dubrovniku prethodnu suglasnost za davanje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za žičaru za prijevoz osoba Dubrovnik-Srđ.
Naknada za koncesiju sastoji se od varijabilnog i fiksnog dijela.  Varijabilni dio koncesijske naknade utvrđen je u visini od 15% ostvarenih prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom, odnosno bruto prihoda ostvarenih od prodaje karata za vožnju žičarom umanjenih za PDV. Fiksni dio koncesijske naknade iznosi  12.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.000 kuna mjesečno. Trajanje koncesije utvrđeno je na razdoblje do 50 godina.

Podsjetimo, nakon što je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 26. listopada usvojilo Zaključak o utvrđivanju koncesijske naknade i vremensko trajanje koncesije, isti je prema proceduri upućen nadležnim ministarstvima (Ministarstvo prometa i Ministarstvo financija), te Državnoj upravi za upravljanje državnom imovinom na davanje prethodnih suglasnosti.

Nakon izdane suglasnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Grad Dubrovnik u najskorijem roku očekuje i preostale suglasnosti. Istovremeno, klubovi vijećnika i stručne službe Grada usuglasit će sve elemente ugovora kako bi se isti što hitnije našao na sjednici Gradskog vijeća.

Koncesijska naknada za žičaru Dubrovnik-Srđ počela se obračunavati od 8. srpnja 2015. godine. Rezultat je to niza pregovora iniciranih od strane Grada Dubrovnika i inzistiranja na poštivanju Zakona o žičarama za prijevoz osoba čije su izmjene i dopune na snagu stupile u veljači 2014. godine. Godišnji proračunski primici proračuna Grada Dubrovnika na ime koncesijske naknade kretat će se oko 5,5 milijuna kuna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.