Input your search keywords and press Enter.

Ministarstvo poljoprivrede: Sastanak sa sektorom ribarstva

Uz državne potpore, omogućit ćemo i dodatne kompenzacijske mjere

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s ravnateljem Uprave ribarstva Antom Mišurom te suradnicima u ponedjeljak, 4. travnja 2022. godine, održala sastanak s predstavnicima ribarskog sektora udruženima u Hrvatsku poljoprivrednu komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru, na temu aktualnih poremećaja na tržištu.
Glavna tema sastanka bile su mjere pomoći koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi iznalazeći rješenja za ribare s ciljem smanjenja gospodarskih i socijalnih negativnih učinaka na sektor, kao i osiguranja likvidnosti, uslijed rastućih troškova proizvodnje. Predstavnici ribarskog sektora pohvalili su resorno Ministarstvo u tom pogledu, svjesni napora koje poduzimaju, ali su ukazali na kontinuirani porast troškova u proizvodnji i preradi, prvenstveno u cijenama goriva i struje te izrazili zabrinutost za nastavak proizvodnje.
Trenutačno se provodi mjera pomoći u obliku državne potpore putem bespovratnih sredstava za ribare, uzgajivače u akvakulturi i prerađivače proizvoda ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod ili dodatne troškove, nastalima uslijed izvanrednih događaja. Za njenu provedbu planirano je ukupno 75 milijuna kuna, a rok za podnošenje zahtjeva je 15. travnja. U obradi su i mjere državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, u vrijednosti od 30 milijuna kuna osiguranih u Državnom proračunu.
Također, intenzivno se radi na uspostavi novoga modela pomoći na razini EU i to kroz novu Uredbu o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, a od Europske komisije je i od strane hrvatskog Ministarstva poljoprivrede, zatraženo žurno djelovanje i osiguravanje sredstava pomoći i kroz ovaj izvor. Novom Uredbom predviđena je mogućnost dodjele kompenzacijskih sredstava, za koji je osnovni preduvjet i temelj donošenje provedbene odluke od strane Europske komisije kojom će se utvrditi postojanje izvanrednog događaja, odnosno poremećaja na tržištu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)