Input your search keywords and press Enter.

MIGK: Dani europske baštine u Odjelu za arheologiju

Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu u Pridvorju obilježit će Dane europske baštine u srijedu, 19. listopada u 18 sati predstavljanjem web-platforme “Epidaur”.

Cavtat se smjestio na temeljima antičkog Epidaura, rimske kolonije koja se prvi put spominje 48. g. pr. Kr. U antičkom je Rimu status kolonije predstavljao najviši status koji je neki provincijski grad mogao dobiti, a gotovo je svaka kolonija bila preslika grada Rima. Imala je forum ili glavni trg koji se nalazio na križanju glavnih ulica – karda i dekumana. Uz forum su se nalazile upravne zgrade i hramovi, a uokolo se granala pravilna mreža ulica, uz koju su se rasprostirali gradski stambeni blokovi. Između ostalog, gradovi su imali kazalište, terme i druge zgrade javne namjene za koje ne znamo gdje su se nalazile u Epidauru jer ih u Cavtatu još nismo pronašli. Ova je digitalna karta prvi korak odgonetanja granica Epidaura.
Stoga, posjetite Odjel za arheologiju Muzeja i galerija Konavala u srijedu, 19. listopada 2022. u 18 sati i prošećimo skupa ulicama Cavtata i bogatom poviješću koju baštini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)