Input your search keywords and press Enter.

m/b AP DUBRAVA

Uprava Društva Atlantska plovidba d.d. poslala nam je slijedeće priopćenje:

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, kao i nastavno na prethodne obavijesti o istom predmetu, Atlantska plovidba d.d. objavljuje da je danas, 09. srpnja 2015.g., u 19,08 sati po lokalnom kineskom vremenu odnosno u 13,08 sati po hrvatskom vremenu, brodogradilište Qingshan u NR Kini izvršilo primopredaju broda novogradnje Atlantskoj plovidbi d.d.

Radi se o tzv. handysize brodu, ukupne nosivosti od 38.700 tona (dwt). Brod će nositi ime m/b AP DUBRAVA, ukupne je duljine 179,95 metara te 32,00 metra širine. Ima ukupno pet brodskih skladišta prosječne dubine od 15,00 metara, a opremljen je vlastitim dizalicama i glavnim strojem Man B&W 5S50ME-B9.3.

Napominjemo da se u istom brodogradilištu gradi još jedan potpuno isti brod (tzv. sistership) po narudžbi Atlantske plovidbe d.d. i njegova se primopredaja očekuje do kraja ove kalendarske godine.

Uprava Društva
Atlantska plovidba d.d.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.