Input your search keywords and press Enter.

Marketing i dalje zanemaren u domaćim tvrtkama

Gotovo polovica hrvatskih poduzeća uopće nema logotip/zaštitni znak tvrtke, a čak i više od polovice osoba odgovornih za donošenje odluka u hrvatskim poduzećima smatra da prepoznatljivost zaštitnog znaka njihove tvrtke ili brenda nije bitna za poslovanje. Zapanjuje i podatak da gotovo 90% domaćih tvrtki ne koriste PR aktivnosti za informiranje tržišta

Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o primjeni osnovnih marketinških alata u hrvatskim tvrtkama otkrilo je zanimljive stavove donositelja odluka u poslovnim subjektima te ukazalo na to da ima još dosta prostora za unapređenje.

Na pitanje posjeduje li vaša tvrtka logotip tj. zaštitni znak tvrtke ili brenda, nešto više od polovice (53,3%) ispitanih donositelja odluka u hrvatskim poduzećima odgovara potvrdno, dok preostalih 46,8% ističe da njihove tvrtke ili brendovi ne posjeduju logotip.

Natpolovičnih 51,3% ispitanika izražava mišljenje da prepoznatljivost zaštitnog znaka njihove tvrtke ili brenda nije bitna za poslovanje. S druge strane, nešto manje od polovice ukupno ispitanih poslovnih subjekata (48,8%) smatra da prepoznatljivost zaštitnog znaka donosi benefite u njihovom poslovanju.

Na koje sve načine promoviraju svoju tvrtku, brend, proizvode ili usluge pitanje je koje je donijelo osobito zanimljive odgovore. Oglašavanje na internetu premoćno je na prvomu mjestu jer ovaj vid promocije provodi 44,3% anketiranih poslovnih subjekata. Slijedi oglašavanje u tiskanim medijima s udjelom od 16%, izlaganje na sajmovima s 13,3% i oglašavanje na radiju s 11% udjela.

Od ostalih načina promocije najviše se koriste vanjsko oglašavanje (9,8%), dijeljenje uzoraka proizvoda ili pružanje testiranja usluge (8%), oglašavanje na televiziji (6,3%) te letci, katalozi, brošure (2,8%). Da za time nemaju potrebu i ne bave se promocijom kaže pak zavidnih 42% poslovnih subjekata.

Sljedeći rezultat naročito će zainteresirati kolege iz industrije odnosa s javnošću. Naime, upitani koriste li u svom poslovanju PR aktivnosti za informiranje tržišta, čak 88,3% donositelja odluka navode negativan odgovor. Preostalih 11,8% poslovnih subjekata koriste ovaj vid komunikacije s tržištem.

Značajno je izjednačeniji omjer kada je riječ o korištenju društvenih mreža za promociju ili komunikaciju prema tržištu. Veći dio (56,3%) njih navodi da ne koriste društvene mreže u tu svrhu, dok 43,8% poslovnih subjekata ipak vidi koristi za svoje poslovanje u tom načinu komunikacije i promocije.

Istraživanje je provedeno tijekom siječnja 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 400 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po pet vrsta djelatnosti (proizvodnja, graditeljstvo, turizam, trgovina, prijevoz/usluge) i tri veličine poduzeća (0-50, 51-500, 501+). Ispitanici su bili osobe odgovorne za donošenje odluka u poduzeću.

Goran Pavlović
Glavni urednik
www.jatrgovac.hr

Ja TRGOVAC veljaca 2016

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.