Input your search keywords and press Enter.

Konstituirana vijeća nacionalnih manjina u Gradu Dubrovniku

Izborom predsjednika danas su konstituirana vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku, nakon izbora provedenih 7. svibnja 2023.

Na konstituirajućoj sjednici, koju je vodila pročelnica Službe Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Nada Medović, prisutne je pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica, a glasovanjem su izabrani predsjednici i potpredsjednici vijeća dvije nacionalne manjine.

Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku izabran je Esad Čustović, a za potpredsjednika Hamdija Habul, koji su ove dužnosti obnašali i u prethodnom četverogodišnjem mandatu. Predsjednik Čustović u ovoj je prilici istaknuo zadovoljstvo dugogodišnjom dobrom suradnjom i odnosima s Gradom.

Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku i u novom mandatu bit će Milorad Vukanović, dok je novoizabrana potpredsjednica Vesna Šćepanović. I u ovoj je prigodi istaknuta dosadašnja uspješna suradnja s Gradom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.