Input your search keywords and press Enter.

Klubovi vijećnika liste HNS-SDP-HSU i „Zajedno za Grad“ usuglasili programske ciljeve za naredne dvije godine

Na inicijativu Kandidacijske liste grupe birača nositelja Mara Kristića danas je u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika održan sastanak vijećnika ove liste i vijećnika liste HNS-SDP-HSU i partnera.

Ispred vijećnika liste HNS-SDP-HSU sastanku u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika nazočili su gradonačelnik Andro Vlahušić, zamjenici gradonačelnika Željko Raguž i Tatjana Šimac Bonačić, vijećnici Mladen Gojun, Ivo Jadrušić, Olga Muratti, Matija Čale Mratović, Esad Čustović, Stjepan Kordić, Nenad Vekarić, Davor Mrša i Ivana Lazarević, a sa strane KLGB „Zajedno za Grad“ nositelj liste Mario Kristić, te Ljubo Nikolić, Ivan Viđen i Leonardo Leo Klešković.
Neposredno pred konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća otvoren je razgovor o svih 12 točaka, koje su prošlog tjedna u formi javnih pitanja nositeljima izbornih lista i klubovima vijećnika uputili iz KLGB-a.

Govoreći o rekonstrukciji tvrđave Imperijal, gradonačelnik Vlahušić je uvodno istaknuo kako je interes Grada da se tvrđava obnovi u skladu s Ugovorom o koncesiji u okviru koje će se urediti Muzej Domovinskog rata. Gradonačelnik je rekao kako su investitori za potrebe budućeg muzeja, uz predviđenih 311 metara kvadratnih, spremni prepustiti dodatnih 100 metara kvadratnih. Zamjenica Tatjana Šimac Bonačić podsjetila je kako je prošlog tjedna u tvrđavi Imperijal održan sastanak s ravnateljem Javne ustanove Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar Zoranom Šangutom. U prisustvu voditeljice Muzeja suvremene povijesti Varine Jurica Turk i višeg kustosa Miša Đuraša razgovaralo se o iznalaženju najboljeg modela za konačno osnivanje Muzeja Domovinskog rata.

Predstavnik KLGB-a Leo Klešković, i sam branitelj, otvorio je pitanje realizacije stanova za branitelje na Nuncijati. Zbog stambenog zbrinjavanja branitelja i konačnog rješenja ovog projekta dogovoreno je da će se razmotriti otkup dodatnog građevinskog zemljišta kako bi Grad Dubrovnik postao vlasnik čitavog prostora Nuncijate. Bilo je govora i o programu sufinanciranja gradnje stanove za Hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, što su svi spremno podržali.

Nakon izmjena županijskog Prostornog plana Grad Dubrovnik će krenuti u usklađivanje svog prostornog plana sa županijskim, a vezano uz odluku Visokog upravnog suda kojom je zbog povećanja prostornog obuhvata golfa na Srđu ukinut Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, dogovoreno je na sastanku.

Na temu Javne garaže, odmah po konstituiranju Vijeća, osnovat će se povjerenstvo, koje će uz medijaciju gradonačelnika, nastaviti pregovore s Privrednom bankom Zagreb i Midia grupom. Gradonačelnik Vlahušić upoznao je sudionike sastanaka s posljednjim stavom PBZ-a koji zagovaraju nastavak procesa arbitraže, što je za Grad izrazito nepovoljno. Podsjetio je da je prethodni saziv Vijeća, odbacivši prijedlog proračuna, odbacio i sporazumno rješenje spora uz uplatu od 40 milijuna kuna i gradnju poslovnog centra na krovu garaže. Taj se iznos neće naći u novom Prijedlogu proračuna, uz mogućnost rebalansa ukoliko se ponovno postigne dogovor.

Otvoren je prostor za dijalog oko zajedničkog kreiranja proračuna te je na tu temu do kraja tjedna, a nakon konstituiranja Vijeća, predložen sastanak predstavnika klubova vijećnika svih političkih opcija i nezavisnih lista. Predstavnici KLGB-a pripremit će svoje konkretne prijedloge, kako bi se isti uvrstili u proračun. Nositelj nezavisne liste Maro Kristić pozdravio je ovakav pristup. Istaknuo je kako su njihovi prijedlozi realni, dok je Ivan Viđen naglasio kako će ova lista, kao i do sada, biti partner u Gradskom vijeću, te da će podržavati sve odluke koje smatraju dobrim.

Razgovaralo se i o izradi temeljnih strateških dokumenata. Istaknuto je da je sa Sveučilištem u Dubrovniku potpisan ugovor o izradi Strategije razvoja turizma s posebnim osvrtom na kruzing turizam. Gradsko vijeće prethodno je donijelo zaključak o pokretanju izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika, što je jedan od zahtjeva UNESCO-a. Aktivnosti izrade Plana koordinira Zavod za obnovu Dubrovnika. Studiju utjecaja na baštinu izradit će Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, također u suradnji sa Zavodom za obnovu. Grad Dubrovnik spreman je u najkraćem roku pristupiti proceduri izrade Strategije razvoja sporta, koju, istaknuo je Maro Kristić, nema većina hrvatskih gradova.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se i o pitanju praćenja projekta HE Ombla, ali i projektu istraživanja mogućnosti eksploatiranja ugljikovodika iz Jadranskog mora također imenuju radne skupine Gradskog vijeća koje će predstavničko tijelo redovito izvještavati o ovim temama. U svrhu zaštite interesa Grada Dubrovnika gradonačelnik je predložio, a sudionici prihvatili, donošenje deklaracija o ovim važnim pitanjima, već na prvim sjednicama Gradskog vijeća. Prethodno će se provesti i konzultacije s nadležnim ministarstvima.

Svi su se sudionici sastanka složili o potrebni osnivanja povjerenstava za pregovore o svim važnijim pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća. Povjerenstva će činiti po jedan vijećnik/vijećnica iz sve četiri političke skupine koje čine Gradsko vijeće, a predsjedat će im zamjenici gradonačelnika. Predstavnik KLGB-a Ljubo Nikolić osvrnuo se na ovaj model rekavši kako je to ispravan pristup rješenju važnih pitanja.

Novo međustranačko povjerenstvo tako će se imenovati i za reformu gradskih kotareva i mjesnih odbora s ciljem jačanja ovih tijela mjesne samouprave i snažnijeg uključenja u rješavanje pitanja od mjesnog značaja.

Ne smije proći više od dva mjeseca između dvije sjednice Gradskog vijeća, stajalište je svih vijećnika, a u svrhu kvalitetnije pripreme i rasprave vodit će se računa i o primjernom broju točaka.

Prijedlog proračuna, rekao je gradonačelnik, planiran u iznosu od cca 400 milijuna kuna. Iz prijedloga je izostavljeno kreditno zaduženje za rješenje pitanja Javne garaže, sredstva rezervirana za kupnju Vile Čingrija, dok se kupovina zemljišta za POS na Pobrežju vezuje uz prihod od koncesije za žičaru. Postignut je konsenzus da su prihodi od koncesije za žičaru potrebni kao proračunska sredstva, te se očekuje veći angažman Vlade i nadležnog ministarstva u svrhu rješavanja ovog otvorenog pitanja.

Gradonačelnik Vlahušić informirao je vijećnike o važećoj Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa. Sredstva od naplate zaustavljanja u ovoj godini planirana su u proračunu i nisu sporna. Iznio je i svoj prijedlog upravljanja gradskim zidinama. Potrebno je angažirati „svu dubrovačku pamet, prevladati osobne stavove i donijeti najbolje odluke vodeći se interesima građana“. Podsjetio je kako su prihodi od poreza iz državnog proračuna ove godine umanjeni za više od 40 milijuna kuna, te da Grad „treba donositi odluke koje osiguravaju da se što više sredstava prikupljenih na području Grada uplati u gradski umjesto u državni proračun“.

U svrhu pregovora s Društvom prijatelja dubrovačke starine također će se osnovati povjerenstvo Gradskog vijeća.

Petar Ipšić
Viši stručni suradnik za informiranje
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika