Input your search keywords and press Enter.

Javno otvaranje prijava za stanove

Grad Dubrovnik donosi pojašnjenje postupka:
JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika bio je otvoren od 05. veljače do 22. ožujka 2022., ukupno 46 dana, i u tom je vremenskom razdoblju na natječaj pristiglo 169 omotnica. Dio omotnica odnosi se na prijave, a dio na dopunu dokumentacije i ovdje naglašavamo kako će se kao datum zaprimanja prijave uzeti onaj datum kada je pristigla nadopuna, odnosno kada je dokumentacija kompletirana.
Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti sutra će otvoriti sve pristigle omotnice i utvrditi pristiglu dokumentaciju, sve uz izravan video prijenos, a potom javno objaviti tablicu s prijavama koje su potpune i onima koje nisu potpune, odnosno nisu administrativno ispravne.
U idućem koraku ovo isto Povjerenstvo među potpunim prijavama utvrđivat će ispravnost svakog pristiglog dokumenta, nakon čega će tablica sa svim pristiglim dokumentima i njihovom ispravnosti također biti javno objavljena tako da će svatko imati uvid u podatke iz tablice.
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, u svrhu provedbe ovog javnog poziva, donijelo je zaključak o osnivanju tri povjerenstva. Uz već spomenuto Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti, osnovani su i Povjerenstvo za provedbu postupaka i odlučivanje o najmu stanova i Povjerenstvo za rješavanje prigovora.
Nakon što Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti u prvom koraku otvori pristigle omotnice i utvrdi pristiglu dokumentaciju te u drugom koraku utvrdi ispravnost svakog pristiglog dokumenta, zatim će Povjerenstvo za provedbu postupaka i odlučivanje o najmu stanova bodovati pravodobne i uredne zahtjeve te na temelju bodova formirati prijedlog Liste prvenstva.
Nakon formiranja Liste tablica s bodovima bit će uparena sa svom dokumentacijom i svatko će moći vidjeti koliko tko ima bodova i na osnovu čega su bodovi dobiveni, a na zahtjev svakog zainteresiranog moći će su izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju.
Na ovaj način Grad Dubrovnik čitav proces želi učiniti potpuno transparentnim i dodatno podignuti ljestvicu povjerenja u javnu upravu.
U roku od osam dana od objave Liste moguće je uputiti prigovor, koje će obrađivati Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

Današnje otvaranje omotnica obavit će se uz izravan video prijenos, i pod ingerencijom Povjerenstva za provjeru administrativne ispravnosti, kojeg čine: predsjednik Povjerenstva Marin Jurić te članovi Marija Deranja, Stela Sušić, Nikola Đurić i Loredana Pavličević Banović.

Vimeo link: https://vimeo.com/event/2005085

grad dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.