Input your search keywords and press Enter.

Javna pitanja nositeljima izbornih lista i klubovima vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Poštovani,

s obzirom na to da su svi predstavnici građana u vijećnici Grada Dubrovnika, bez obzira na broj vijećnika, jednaki u pogledu odgovornosti upravljanja Gradom, smatramo da jednako tako svi vijećnici moraju biti sukreatori svih procesa upravljanja Gradom.

Poštujući praksu da o svemu i sa svima razgovaramo na javan i transparentan način, šaljemo Vam nekoliko pitanja vezanih uz ostvarenje dijela našeg programa Plan za Grad. Vaša očitovanja na navedena pitanja umnogome će odrediti našu buduću suradnju u Gradskom vijeću. Ova će pitanja biti javno objavljena, jednako kao i vaši stavovi i odgovori, stoga Vas pozivamo na otvoreni dijalog i drugačiju političku praksu od dosadašnje.

1.) Hoćete li podržati naš zahtjev da se raskine Ugovor o koncesiji tvrđave Imperijal, ako su za to ispunjeni pravni uvjeti, i hoćete li podržati osnivanje samostalne ustanove Muzeja Domovinskog rata koji bi u tvrđavi Imperijal trebao imati svoj izložbeni prostor?

2.) S obzirom na odluku Visokog upravnog suda kojom je ukinut Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, a kojom je prostorni obuhvat projekta golfa na Srđu nelegalno proširen sa 100 na 310 ha, hoćete li podržati izradu novog UPU-a Športsko – rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug?

3.) Hoćete li zahtijevati da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika pokrene pregovore u smjeru stjecanja punopravnog vlasništva Grada Dubrovnika nad Javnom garažom na Ilijinoj glavici uz oslobađanje svih budućih obveza prema Garaži Dubrovnik d.o.o. i PBZ-u d.d.?

4.) Jeste li spremni za suradnju u zajedničkom kreiranju prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu u kojem će biti uvršteni i konkretni projekti iz našeg programa Plan za Grad?

5.) Obavezujete li se da ćete u proračunu osigurati sredstva za izradu temeljnih strateških dokumenata: Strategije razvoja turizma s posebnim osvrtom na kruzing turizam, Strategije razvoja sporta, Plana upravljanja Starom gradskom jezgrom i Studije utjecaja na baštinu i da ćete osigurati da se njihova izrada i donošenje temelje na participativnoj osnovi, odnosno na suradnji svih zainteresiranih strana- stručne javnosti, nezavisnih znanstvenih institucija i udruga civilnog društva i predstavnika građana?

6.) Hoćete li podržati inicijativu za održavanje tematske sjednice u vezi s projektom izgradnje hidroelektrane Ombla i hoćete li doprinijeti donošenju deklaracije kojom se Gradsko vijeće protivi njezinoj izgradnji?

7.) Hoćete li isto to napraviti i vezano uz projekt istraživanja mogućnosti eksploatiranja ugljikovodika iz Jadranskog mora?

8.) Jeste li spremni za svako važnije pitanje o kojem odluku donosi Gradsko vijeće, a koje uključuje proces pregovaranja, podržati inicijativu za osnivanje Povjerenstva Gradskog vijeća za pregovore?

9.) Jeste li spremni sudjelovati na javnim sastancima klubova vijećnika koji bi se održavali prije sjednica Gradskog vijeća i to posebice onih sjednica na kojima bi se donosili važne strateške odluke, kako bi donesene odluke bile što kvalitetnije i utemeljene na potpuno otvorenom dijalogu?

10.) Jeste li spremni sjednice Gradskog vijeća sazivati minimalno svakih 45 dana, a po potrebi i češće s primjerenim brojem točaka dnevnog reda?

11.) Hoćete li podržati inicijativu za ukidanje naknada za rad u upravnim vijećima i nadzornim odborima tvrtki i ustanova kojima je osnivač i vlasnik Grad Dubrovnik i hoćete li podržati preusmjeravanje tih sredstava za konkretne socijalne mjere

12.) Jeste li spremni podržati inicijativu za smanjenje naknada za rad političkih stranaka i preusmjeravanje tih sredstava za konkretne socijalne projekte?

 

Kandidacijska lista grupe birača nositelja Mara Kristića