Input your search keywords and press Enter.

JAVNA DOBRA!

Tvrtka “Vila Larus” d.o.o. je 01.10.2018. zatražila da se određeni zemljišnoknjižni upisi, koji se odnose na nekretnine k.o. Dubrovnik (oko hotela “Belvedere”), isprave.

Općinski sud u Dubrovniku je pripadajući prijedlog, zaveo pod br. Z-11320/18 .

U tom postupku, udruga “Divlja liga vaterpolo” je pismeno obrazložila, zbog čega smatra da je prijedlog navedene tvrtke neosnovan, u dijelu koji zadire u pomorsko dobro, u dijelu koji se odnosi na Vlaha Bukovca i u dijelu koji se odnosi na put Frana Supila

Kaznena prijava zbog Belvedera

U utorak, 18.06.2019., udruga “Divlja liga vaterpolo” je pribavila tri podneska iz predmeta Općinskog suda u Dubrovniku, br. Z-11320/18 , pa ih šalje medijima da ih objave, kako bi se svi građani mogli upoznati sa stanjem tog zemljišnoknjižnog predmeta, jer je postupak od iznimno važnog javnog interesa.

U galeriji su podnesci:

[1] odgovor Građansko upravnog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, od 04.06.2019.

[2] očitovanje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, od 05.06.2019.

[3] dopis Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika, od 06.06.2019.

Ukratko, Republika Hrvatska i Grad Dubrovnik, smatraju da su ulice Frana Supila i Vlaha Bukovca javna dobra (u cijelosti) tako da se ne vidi načina da Виктор Вексельберг ostvari upis vlasničkog prava, vrhu dijelova navedenih ulica (a pogotovo vrhu dijela morske obale), kroz pojedinačni ispravni postupak.

Za udrugu

DIVLJA LIGA VATERPOLO

Igor Legaz

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *