Input your search keywords and press Enter.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima započela je 01. srpnja 2015. godine s provedbom projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”, kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške. Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji.
S obzirom da Dubrovačko-neretvanska županije nema osiguranu adekvatnu i sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, brojni su građani zakinuti u ostvarivanju svojih zakonskih prava te se nemaju kome obratiti za pomoć. Stoga je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima usmjerena na uvođenje sustava sveobuhvatne podrške u Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA-Dubrovnik kako bi se osigurala dostupnost emocionalne podrške i informacija svim građanima koji se nalaze u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenih djela i prekršaja. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je, kroz specijalizirane edukacije i radionice, osposobila volontere Regionalnog centra za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA Dubrovnik za pružanje emocionalne podrške, informiranje građana o pravima žrtava i oštećenika, osnaživanje građana u potrebi, pomoć pri ispunjavanju obrasca za novčanu naknadu te pružanje informacija o institucijama koje mogu više pomoću u konkretnom slučaju.
Pozivamo sve građane, koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenih djela i prekršaja, da nam se obrate s povjerenjem na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra 116 006 kako bi dobili sve potrebne informacije o ostvarivanju svojih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije.

VIŠE O UDRUZI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
U skladu s vizijom i misijom, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

CILJEVI UDRUGE:
 Sveobuhvatna podrška žrtvama i svjedocima
 Pružanje besplatne pravne pomoći
 Pružanje psihosocijalnih usluga
 Promoviranje prava žrtava i svjedoka te ukazivanje na njihove potrebe i probleme
 Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka
 Praćenje i istraživanje trendova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji kao osnova za zagovaranje daljnjeg razvoja sustava podrške u Republici Hrvatskoj

DJELOKRUG RADA UDRUGE:
 Pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kroz aktivnosti Udruge
 Pružanje neposredne/posredne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima
 Pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalnih usluga
 Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka u društvu
 Održavanje edukacija na polju društveno-humanističkog karaktera, te provedbe i analize istraživanja
 Educiranje javnosti o potrebama žrtava i svjedoka
 Rad s mladima u svrhu unapređenja sustava podrške žrtvama i svjedocima
 Rad s volonterima u svrhu izravne podrške žrtvama i svjedocima
 Obuka volontera i članova Udruge za kvalitetnije pružanje podrške
 Organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova
 Osnivanje novih podružnica Udruge
 Suradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva i zadataka, a posebno sa državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim udrugama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je udruga osnovana

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA PROVODI SLJEDEĆE PROGRAME:
1. Podrška žrtvama i svjedocima na sudu je program je koji Udruga provodi od 2006 godine. Cilj programa je putem mreže volontera pružiti podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima na sudovima. Program se provodi u suradnji s volonterima te su zadaci volontera su kroz neformalni razgovor pružiti emotivnu podršku tj. razgovarati svjedocima/žrtvama o zdravstvenom stanju, psihičkom stanju, te o njihovim strahovima, stresu i sl. prije, tijekom i nakon sudskog postupka. Osim toga, volonteri pružaju praktične informacije svjedocima, oštećenicima i članovima njihovih obitelji – informiranje o pravima svjedoka, informiranje o tijeku procesa suđenja, tko su stranke u postupku i njihova uloga te nejasnoćama vezanim za postupak, upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama svjedoka i žrtve.
2. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), u srpnju 2013. godine osnovala Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s jedinstvenim standardiziranim besplatnim brojem za žrtve 116 006. Time je Republika Hrvatska postala peta zemlja u Europi sa standardiziranim brojem 116 006. Nacionalni pozivni centar osigurava informiranje o pravima žrtava, svjedoka i oštećenika, pružanje emocionalne podrške žrtvama svjedocima i članovima obitelji, upućivanje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju stručnu pomoć te pružanje različitih praktičnih informacija. Nacionalni pozivni centar je nadležan i za informiranje o ostvarivanju prava na
novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela. Na liniji dežura posebno obučen volonterski tim koji je dostupan pozivateljima, na hrvatskom i engleskom jeziku, svakim radnim danom od 8 ujutro do 20 sati. Nacionalni pozivni centar je od svog otvaranja 16. srpnja 2013. do danas zaprimio preko 3,000 poziva građana. Najviše upućenih poziva vezano je uz kaznena djela tjelesne ozljede, krađe, prijetnje i prijevare te obiteljskog nasilja i prekršaja protiv javnog reda i mira. Ostali pozivi su
vezani uz žalbe na rad institucija i upite o ostvarivanju prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.
3.Referentni centar za pružanje neposredne podrške Cilj osnivanja referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima na području Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, što znači osigurati psihosocijalnu podršku, informiranje žrtava o njihovim pravima, besplatna pravna pomoć te pravno savjetovanje, te povezivanje i upućivanje stranaka u druge institucije relevantne za njihov problem. Dolaskom stranke u Referentni centar osoblje centra obavlja razgovor sa žrtvom te detektira problem. Svrha ovoga programa je osigurati kontinuirano i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti.
Uspostavljanjem ove usluge, nadamo se da ćemo omogućiti poboljšanje kvalitete života
pojedinaca, ali i lokalne zajednice te doprinijeti razvoju zdravog društva. Referentni centri zamišljeni su je kao prva kontakt točka u komunikaciji sa žrtvama i svjedocima. Tim Udruge u Referentnom centru pruža besplatnu psihosocijalnu podršku, emocionalnu podršku, besplatnu pravnu pomoć, pravne informacije, te upućuje na relevantna državna tijela i organizacije civilnog društva ovisno o potrebama svakog konkretnog slučaja. Na taj način poboljšava se kvaliteta podrške žrtvama i svjedocima, te žrtva ima oslonac od trenutka počinjanja kaznenog djela do završenog sudskog postupka. Udruga ima izvrsnu mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktira ustanovu ili organizacija relevantnu za rješavanje specifičnih problema žrtava (Centar za socijalnu
skrb, sudovi, bolnica). Osim javnih ustanova, Udruga ima uspostavljenu suradnju s organizacijama civilnoga društva iz područja Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, kao npr. Centar za participaciju žena u Vukovaru, Europski dom Vukovar, Babe Vukovar, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Palia centar Osijek i dr.

Mia Veličković
Voditelj projekta
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

poziv na konferenciju za medije Dubrovačko-neretvanske županije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *