Input your search keywords and press Enter.

Izrađene turističke mape s dostupnim objektima i preprekama za osobe u invalidskim kolicima

Nakon što je početkom godine predstavljena Baza geo-lokacija sa 633 točke s informacijama o pristupačnosti i preprekama za osobe u invalidskim kolicima, u suradnji Zajednice tehničke kulture DNŽ i Grada Dubrovnika s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika, izrađene su i dostupne i turističke mape na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Na ovaj način nadograđena je postojeća baza prostornih podataka, web portal kao jedinstveno mjesto za prikaz podataka o dostupnim, teško dostupnim ili nedostupnim lokacijama, s kartom pristupačnosti putem web aplikacije. Karta predstavlja mapirane lokacije grada Dubrovnika u svrhu pružanja informacija o dostupnosti javnih površina za osobe s invaliditetom u kolicima, s označenim preprekama poput rubnjaka, stepenica, nagiba i priloženim fotografijama lokacije, a koje se mogu pronaći na LINKU.

 

Također, web aplikacija osigurava uvid u lokacije hotela, gradskih plaža dostupnih za osobe u invalidskim kolicima, ljekarne, lokacije zdravstvenih ustanova za potporu osobama s invaliditetom te moguće prepreke. Za svaku pojedinu lokaciju od interesa ujedno je i dostupno više informacija, između ostalih i o vrsti prilaza, načinu prolaske prepreke, pa i o mogućnostima kretanja, kao i sadržajima.

 

Proširenjem baze, sada su dostupne i turističke lokacije, a svaki posjetitelj već unaprijed može doći do informacija koje mu mogu koristiti u planiranju posjeta tim lokacijama.

 

Povezivanjem i umrežavanjem svih ljudskih i materijalnih resursa Grad Dubrovnik kroz brojne mjere i aktivnosti jamči bolju razinu života svim svojim građanima, osobito djeci s poteškoćama razvoju i osobama s invaliditetom. U tu je svrhu iz Proračuna Grada Dubrovnika u prošloj godini izdvojeno više od milijun eura.

 

Slijedom navedenog i Sukladno odredbama Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz protekle godine u svrhu lakše orijentacije i svakodnevnog djelovanja, Grad Dubrovnik postavio je zvučnu signalizaciju na semaforima kod Doma zdravlja i u Lapadu u cilju pomoći slijepim i slabovidnim osobama. Nadalje, na brojnim gradskim lokacijama postavljeni su i rukohvati, kako bi se starijim i teže pokretljivim građanima omogućilo sigurnije kretanje. Usto, svake godine na početku kupališne sezone postavljaju se dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama. Dostupna su na šest lokacija: u Zatonu Velikom, kod postaje Vatrogasnog doma u Zatonu te na plažama Copacabana, Mandrač u Solitudu, u Donjem Čelu na Koločepu i u Suđurđu.

 

U svrhu što bolje pristupačnosti i prostora gradske uprave osobama s invaliditetom, Grad Dubrovnik izradio je projekt za ugradnju dizala u zgradi Pred Dvorom 1, koji je u procesu ishođenja potvrda/suglasnosti na glavni projekt. Njime bi se riješilo i pitanje pristupačnosti iz vanjskog prostora u prostor zgrade postavom teleskopskih pomičnih rampi ili korištenjem invalidskih pomagala za penjanje stepenicama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.