Input your search keywords and press Enter.

Izložba „Tko su lesepsijki migranti?“ gostuje u Prirodoslovnom muzeju Split

Prva gostujuća izložba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik „Tko su lesepsijki migranti?“ otvorena je u utorak, 5. svibnja u Prirodoslovnom muzeju Split.

Autori izložbe su Jadranka Sulić Šprem, kustosica Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, Frane Čizmić, ravnatelj Državnog arhiva Dubrovnik i Tatjana Dobroslavić, znanstvena novakinja sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Izložba prikazuje povijest izgradnje Sueskog kanala, doprinos Hrvata njegovoj izgradnji i utjecaj prodora vrsta iz Crvenog na Sredozemno i Jadransko more. Vrste prodrle iz Crvenog u Sredozemno more prema inženjeru Ferdinandu de Lessepsu koji je planirao i nadgledao gradnju Sueskoga kanala nazivaju se lesepsijski migranti. Iako je kanal otvoren u oba smjera, više vrsta migrira u smjeru Mediterana. Tako je do danas u Sredozemnom moru zabilježeno više od 300 akvatičnih organizama različitih taksonomskih skupina. Zabilježeno je najmanje 82 vrste riba lesepsijskih migranata koje imaju ozbiljan utjecaj na njegovu ekologiju te ugrožavaju mnoge lokalne i endemične vrste. U Jadranu je zabilježeno 14 vrsta koje još uvijek nisu znatno utjecale na alohtone vrste, no povećanje njihovog broja može ugroziti ravnotežu unutar ihtiofaune.

Na izložbi je predstavljen i prvi primjerak srebrnopruge napuhače Lagocephalus sceleratus zabilježen u Jadranskom moru.

Izložba je prvi put otvorena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik u prosincu 2013.

Na otvorenju izložbe u Splitu su, uz autore Jadranku Sulić Šprem i Franu Čizmića, govorili ravnatelj Prirodoslovnog muzeja Split Nediljko Ževrnja, ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik Ana Kuzman i pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Grada Splita Siniša Kuko.

Prirodoslovni muzej Dubrovnik