Input your search keywords and press Enter.

Izložba LJUBO IVANČIĆ: POHVALA SLIKARSTVU

Izložba LJUBO IVANČIĆ: POHVALA SLIKARSTVU bit će otvorena u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik u petak, 9. lipnja u 21 sat.

Koncept izložbe potpisuje povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, a radi se o tematskoj samostalnoj izložbi Ljuba Ivančića u kojoj će biti predstavljeni autoportreti pored slikarskoga stalka.U izložbenom katalogu, između ostaloga, Maković je za umjetnika zapisao: „U slikarstvu Ljube Ivančića lako je uočiti kako određeni motivi, bolje reći žanrovi, traju tijekom čitava stvaralaštva. Među najzastupljenijima su aktovi i autoportreti. Štoviše, vrlo često ta se dva tematska plana sjedinjuju, pa na slikama susrećemo prikaze akta i samoga slikara. Idemo li još dalje u pojašnjena i pokušamo li locirati prikazane ljudske figure, odrediti im mjesto u kojemu se nalaze, otkrivamo da su smještene u slikarovu ateljeu. Prostor, međutim, nije shvaćen kao pozornica, kao scena unutar koje su bili likovi, bilo različiti predmeti porazmještani na konvencionalan način. Točnije rečeno, da su im jasnije odeđene međusobne udaljenosti, čime bi se postigao dojam prostorne šupljine, odnosno trodimenzionalnosti. Upravo suprotno od toga. Slikar raspoređuje prikazani inventar tako da se kruto pridržava plošnoga karaktera slike. On ne konsturira prostor načinom kojim su to činili slikari koji su usvojili pravila perspektive ili nekih drugih srodnih konvencija predočavanja prostor. Ivančić poštuje temeljni rakon slike kao predmeta, shvaća je prevenstveno kao plohu, a nizanjem plošnih slojeva na diskretan način želi odrediti stanovite pomake koji promatraču pomažu da pojedine elemente shvati kao bliže, a druge kao udaljenije.”Ljubo Ivančić (Split, 1925.-Zagreb, 2003.) diplomirao je slikarstvo na zagrebačkoj ALU 1949. Od 1961. bio je asistent, a od 1969. redovni profesor na ALU u Zagrebu. Od 1977. bio je izvanredni, a od 1991. redovni član Razreda za likovne umjetnosti HAZU. Dobitnik je brojnih nagrada za slikarstvo i četiri za životno djelo.Izložba se može pogledati do nedjelje, 30. srpnja 2017.

Veselimo se Vašem dolasku!

Umjetnička galerija Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)