Input your search keywords and press Enter.

Izlijevanje fekalija u more u Donjem Čelu, otok Koločep

Eko Omblići dobili su odgovor od Grada Dubrovnika i iz Ministarstva zaštite okoliša prirode i energetike RH . Nadaju se da će  se na ovom problemu  kao i ostalim što muče mještane Kalamote u Donjem čelu riješiti ovih dana jer Kalamota je već sada puna turista!
O ovome problemu su govorili već i na Radio Dubnrovniku.

Jadranka Šimunović

—-
Poštovani,

Nakon dopisa Eko Omblića u svezi ispuštanja fekalnih sadržaja u more u Donjem Čelu na Koločepu, obratili smo se Vodopravnoj inspekciji, Upravi za vodno gospodarstvo radi uredovanja. Odmah nakon našeg dopisa od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske dobili smo odgovor koji slijedi u nastavku maila.
Molimo  postupite prema uputama iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao Isporučitelj vodnih usluga.

Lp
Zoran Jerić

(Grad Dubrovnik)
—–
Poštovani,
Zakon o vodama (Narodne novine”, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) određuje da se djelatnost javne odvodnje obavlja kao javna služba od  interesa za jedinice lokalne samouprave na uslužnom području koje su dužne osigurati obavljanje djelatnosti javne odvodnje putem javnog isporučitelja vodne usluge.
Javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele imaju jedinice lokalne samouprave a za obavljanje djelatnosti javne odvodnje moraju ispunjavati posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnosti i stručnosti zaposlenika.
Isporučitelju vodne usluge u obavljanju djelatnosti javne odvodnje  uključuje pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda (članak 3. stavak 1. točka 28. Zakona o vodama), a u cilju boljeg nadzora stanja i rada sabirnih i septičkih jama potrebno je kontrolirati održavanje i pražnjenje istih temeljem izrađenog katastra. Katastar navedenih vodnih građevina treba sadržavati tip građevine odvodnje/pročišćavanja (septička/sabirna jama), podatke o građevinama (dimenzije, zapremina, dokaze o ispitivanju na vodonepropusnost i dr.) kao i dokaze o pražnjenju istih građevina (količina sadržaja, vrijeme pražnjenja i dr.).
Slijedom navedenog napominje se da je obveza isporučitelja vodne usluge javne odvodnje u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda te planom i programom pražnjenja septičkih i sabirnih jama koji je privitak Plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata -NN, br. 78/10, 79/13 i 9/14) na području djelovanja isporučitelja vodne usluge. Nadalje, pozivom na odredbu članka 201. stavka 2. Zakona o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), pravne ili fizičke osobe kojima je dana koncesija iz članka 171. stavka 3. istog Zakona isporučitelji su vodnih usluga.
Obzirom na sve naprijed navedeno molim Vas da postupite u skladu sa svojim ovlastima.

S poštovanjem,

Vlado Rogić
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Vlado Rogić, dipl.ing.građ.
Voditelj Službe-glavni državni vodopravni inspektor
Uprava za inspekcijske poslove
Radnička cesta 80

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)