Input your search keywords and press Enter.

Izdana lokacijska dozvola za komunalnu lučicu na Batali

Županijska lučka uprava Dubrovnik dobila je lokacijsku dozvolu za izgradnju komunalne lučice na Batali.

Nakon dobivanja dozvole kreće se u izradu Glavnog projekta za gradnju prve faze komunalne lučice koja uključuje postavljanje pet plivajućih pontona i plivajući valobran u koju će se smjestiti oko pet stotina plovila lokalnog stanovništva.

Ravnatelj ŽLUD Željko Dadić izvijestio je da potvrdu na Glavni projekt očekuje u prvoj polovici 2016. g. te da će se „nakon toga ići u izgradnju komunalne marine koja je planirana Urbanističkim planom uređenja Gruškog akvatorija i koja će taj dio luke Gruž učiniti boljom i ljepšom nego što to sad izgleda“.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.