Input your search keywords and press Enter.

Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju ceste i skretač u Velikom Zatonu

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, izdao je građevinsku dozvolu investitoru Hrvatskim cestama za rekonstrukciju državne ceste D8 u Zatonu Velikom. Zahvat obuhvaća i izgradnju nove kolničke trake za lijevo skretanje na križanju za ulazak u mjesto Zaton Veliki. Riječ je o dionici dugoj 270 metra, a cijelom će dužinom biti izrađen i nogostup, koji će omogućiti sigurno kretanje pješaka prema Zatonu Malom.

 

Ova rekonstrukcija povećat će sigurnost u prometovanju ovom dionicom, posebice kod skretanja, koje je dosada, iza nepreglednog zavoja, bilo opasno. Povećat će i sigurnost pješaka novoizgrađenim nogostupom čitavom dužinom zahvata, koji će biti osiguran i ogradama. Također olakšat će se kretanje i povećati sigurnost i za osobe s invaliditetom, s obzirom da će se u sklopu nogostupa, na pješačkom prijelazu na križanju u Zatonu Velikom, napraviti i rampa za jednostavniji prelazak osobama s invaliditetom.

 

Hrvatske ceste s radovima bi trebale krenuti nakon sezone.

 

 

 

Marijana Aksić Vitković
Glasnogovornica Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)