Input your search keywords and press Enter.

Ispitivanja kakvoće mora za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 23.05.2016. započeo je ispitivanja kakvoće mora u sezoni kupanja 2016. prema kalendaru ispitivanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ispitivanja se provode na 116 točaka u županiji u četrnaestodnevnim intervalima prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). 30.05.2016. uzorkovani su uzorci mora na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue, Hotel Palace, Hotel Neptun i Hotel Dubrovnik President u vremenu od 9:50 do 10:50 h. Analiza je pokazala kako ovi uzorci udovoljavaju uvjetima Uredbe. Ispitivanje je provedeno i 31.05.2016. na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue, Hotel Palace, Hotel Neptun, Hotel Dubrovnik President i Copacabana u vremenu od 13.30 do 15.30 sati, a analiza je u tijeku. Dana 01.06.2016. od 09:00 započelo je uzorkovanje svih plaža na području Dubrovnika. Obzirom da trenutno postoji problem odvodnje otpadnih voda na lokaciji Mala Petka uzorkovanja i analize kakvoće mora na spomenutim lokacijama nastavit će se svaki dan, a o eventualnim prekoračenjima graničnih vrijednosti obavjestit će se javnost od strane nadležnog županijskog Upravnog odjela.

Napominjemo, rezultati naših mikrobioloških analiza odnose se na trenutačno stanje u momentu uzorkovanja i ne moraju biti odraz stanja tijekom 24 sata. Obzirom da i dalje (1.6.) dolazi do izlijevanja otpadnih voda na lokaciji Mala Petka postoji rizik za zdravlje kupača na plažama koje su u blizini izvora onečišćenja. Molimo sve građane ukoliko primjete onečišćenje mora neka ga prijave na linkna način da na karti pronađu točku koja predstavlja plažu na kojoj su primjetili onečišćenje, te pod Komentar upišu što su vidjeli. Isto tako, svako onečišćenje mora može se prijaviti službi 112 ili našoj Službi za zdravstvenu ekologiju na 098-915-99-08.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *