Input your search keywords and press Enter.

Ishođena lokacijska dozvola za cestu Tamarić u Mokošici

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljenje projektima, ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju gradske spojne ceste od OŠ Mokošice do bivše županijske ceste Ž6254, na području Tamarića u Mokošici. Glavna cesta profila E1 planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar prometnice.

Projekt će obuhvatiti dijelom i rekonstrukciju bivše županijske ceste. Zbog važnosti koridora i velikog prometnog toka na ovoj prometnici, u sklopu zahvata projekta formirat će se odvojeni trakovi za lijeve I desne skretače u zoni križanja sa spojnom cestom te izgraditi nogostupi uz sjeverni rub kolnika.

Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 metara, od čega 275 metra otpada na križanje sa nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan, tj. bivšom županijskom cestom, a 620 metara na novu spojnu prometnicu. Sljedeća faza je izrada glavnog projekta. Za cestu Tamarić u Proračunu za 2019. osigurana su sredstva za izradu cjelokupne projektne dokumentacije, a ishođenje građevinske dozvole očekuje se krajem godine.

Izgradnjom spojne ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasterećenje postojećeg križanja s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezivanje novoplaniranog urbanog prostora u zoni obuhvata DPU-a Tamarić. Budući da cestovna komunikacija do škole Ulicom Bartola Kašića predstavlja jedan od ključnih prometnih problema Nove Mokošice, realizacijom ovog projekta osigurat će se i uredno prometovanje do škole i riješiti dugogodišnji problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica.

 

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)