Input your search keywords and press Enter.

Imenovanja članova nadzornih odbora i Upravnih vijeća

Na današnjoj sjednici Gradsko će vijeće odlučivati o imenovanju članova Upravnih vijeća nekih javnih ustanova te školskih odbora osnovnih škola. Tome je prethodila sjednica Odbora za izbor i imenovanja, na kojoj su imenovana Upravna vijeća javnih ustanova i osnovnih škola u kojima ne participira niti jedan član iz koalicije HNS/SDP/DUSTRA/HSU. Budući da je imenovanje članova Nadzornih odbora u tvrtkama u vlasništvu Grada, kao i imenovanje članova Upravnih vijeća u javnim ustanovama stvar javnog interesa, smatramo da javnost ima pravo znati kako se formiraju navedena tijela.
Prema postojećem zakonskom okviru, upravljanje tvrtkama i javnim ustanovama prepušteno je u cijelosti ili Gradonačelniku ili Gradskom vijeću, koji u pojedinim subjektima imaju ekskluzivno pravo imenovanja članova Nadzornih odbora, odnosno Upravnih vijeća.

Kao rezultat toga:
a) Nadzorni odbori i Upravna vijeća tvrtki i ustanova osnovanih kako bi skrbile o javnim potrebama građana ne reflektiraju stvarnu političku volju građana iskazanu na izborima
b) U Nadzornim odborima i Upravnim vijećima sjede pojedinci izabrani isključivo po stranačkom ključu, neovisno o njihovim stvarnim kompetencijama i sposobnostima
c) Izostaje suradnja i međusobna kontrola predstavničkog tijela i Gradonačelnika. U najgorem slučaju, Nadzorni odbori imenovani isključivo od strane Gradonačelnika mogu u suradnji s direktorima javnih poduzeća pogodovati samovolji izvršne vlasti, dok Upravna vijeća imenovana isključivo od vijećničke većine mogu neprimjereno limitirati utjecaj izvršne vlasti na djelatnost javnih ustanova.

Imajući u vidu navedeno, a ustrajući na participativnosti i suodgovornosti svih sudionika u upravljanju Gradom, predložili smo da se članovi svih Nadzornih odbora , Upravnih vijeća i Školskih odbora imenuju po načelu pariteta i stručnosti. Naglašavajući potrebu da se u upravljanju Gradom poštuje načelo stručnosti i dijaloga, pozvali smo dopisom od 12. svibnja 2015. godine sve klubove vijećnika i Gradonačelnika da prihvate paritetni modela upravljanja javnim ustanovama i tvrtkama čiji je osnivač Grad Dubrovnik.

U realizaciji novog modela bilo je potrebno da se Gradonačelnik i Gradsko vijeće odreknu svog dijela prava kako bi se otvorio prostor za suradnju i dijalog, s ciljem da, koliko je to moguće, u upravljačkim tijelima javih tvrtki i ustanova sjede ljudi od struke.
Nadali smo se da će klubovi vijećnika i Gradonačelnik podržati ovaj prijedlog, prepoznati u njemu model koji nadilazi klasične podjele na vlast i oporbu i time stvoriti pretpostavke za efikasnije i transparentnije upravljanje javnim poduzećima i ustanovama.

Na sjednici Odbora za izbor i imenovanja gospodin je Vekarić u ime Gradonačelnika odbio taj prijedlog. Ustrajući u svom pravu da, kao i kod imenovanja direktora tvrtki u vlasništvu Grada, članove Nadzornih odbora također imenuje isključivo temeljem političke podobnosti , Gradonačelnik je još jednom pokazao da poslovanje tvrtki u vlasništvu Grada želi držati u potpunosti pod svojom kontrolom, daleko od očiju vijećnika i javnosti.
Iako je klub vijećnika HDZ-a pozitivno reagirao na naš prijedlog, bez iskazane dobre volje od strane Gradonačelnika, novi se model nije mogao realizirati. Stoga su Upravna vijeća javnih ustanova i školski odbori osnovnih škola konstituirani bez članova koalicije koju predvodi Gradonačelnik.
Istovremeno, sa žaljenjem ističemo da klubovi vijećnika HDZ i DDS nisu, prilikom predlaganja svojih kandidata za Upravna vijeća, dostavili životopise kandidata, kako bi se isti mogli rasporediti po Upravnim vijećima po načelu stručnosti.
Očito je da je staro kljuse teško naučiti novim trikovima, pa je i nakon 25 godina „demokracije” podobnost važnija od stručnosti.

Zajedno za Grad