Input your search keywords and press Enter.

Imenovani Voditelji timova povjerenika i zamjenika civilne zaštite za gradske kotare i mjesne odbore

Sukladno uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske aktivirane su operativne snage civilne zaštite Grada Dubrovnika. Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika imenovao je Voditelje timova povjerenika i zamjenika civilne zaštite za gradske kotare i mjesne odbore kako slijedi:

 

Gradski kotar Mokošica – Marko Šilje

Gradski kotar Grad –  Marin Krstulović

Gradski kotar Gruž – Orsat Jeić

Gradski kotar Ploče iza Grada – Srđan Obad

Gradski kotar Montovjerna – Ivuša Brajević

Gradski kotar Pile Kono – Dean Tošović

Gradski kotar Lapad – Nikola Bokarica

Gradski kotar Komolac – Tomislav Saltarić

Mjesni odbor Osojnik – Stijepo Tomaš

Mjesni odbor Zaton i Gornja sela – Emilio Puljizević

Elafiti:

Kalamota – Jozo Škaro

Lopud – Frano Storelli

Šipan – Miho Lazarević

 

Zbog posebne situacije i potrebnih mjera opreza nije dozvoljeno samoorganiziranje pomoći. U ovom trenutku djeluje dovoljno organiziranih sustava te svi oni koji žele pomoći i priključiti se sustavu Civilne zaštite Grada Dubrovnika mogu to učiniti putem e-maila na civilnazastita@dubrovnik.hr.

 

Na isti mail građani mogu uputiti pitanja vezana uz funkcioniranje rada i života u novonastalim okolnostima te se obratiti oko organiziranja eventualne pomoći i ustupanja resursa.

 

Važno je da sustav djeluje organizirano, ali ne samoorganizirano!

 

 

Petar Ipšić
Viši savjetnik I

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.